Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918)

Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918)


Данијела Бранковић

СЛОБОДНИ ВОЈНИ КОМУНИТЕТ ПЕТРОВАРАДИН (1702–1918) 

Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија (1702–1787)
Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 7
XVII/1

 Нови Сад, 2013.

 

Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918)
Данијела Бранковић

СЛОБОДНИ ВОЈНИ КОМУНИТЕТ ПЕТРОВАРАДИН (1702–1918)

Каталог одабраних садржаја докумената (1788–1791)
XVII/2

Нови Сад, 2020.

 

Scroll to Top