Смернице за пројекте дигитализације

Смернице за пројекте дигитализације


СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
за збирке и грађу у јавној својини, нарочито ону коју чувају библиотеке и архиви

Нови Сад, 2020.

Ове смернице су резултат заједничког напора групе експерата које су IFLA и МАС позвали да их израде за Унеско.
Намењене су лицима која доносе одлуке, менаџерима у библиотекама и архивима, као и запосленима који раде на пословима заштите и техничким пословима, нарочито у земљама у развоју.

Scroll to Top