Прописи и стандарди

 

       

Устав Републике Србије

   

Закон о утврђивању одређених надлежности АП Војводине

   

ПРОПИСИ, РЕШЕЊА И ПРАВИЛНИЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА АРХИВЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

 

Закон о култури

   

Закон о културним добрима

   

Закон о архивској грађи и архивској делатности

   

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине

   

Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику

   

Одлука о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала

   
Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе    
Правилник о условима и начину ревизије архивских фондова и збирки у архивима    

Правилник о обрасцу и начину коришћења службене легитимације овлашћеног лица за вршење стручног надзора

у заштити архивске грађе и документарног материјала ван архива

   
Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала који ужива претходну заштиту    

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара

   

Правилник о регистрима архивске грађе

   

Решење о утврђивању територије архива

   

Правилник о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности

   

Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања

   

Правилник о ближим условима за дигитализацију

   

Правилник о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала

   

Правилник о обрасцу архивске књиге

   

Програм стручне обуке волонтера у Архиву Србије

   

Етички кодекс архивиста

   

Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

   

СТАНДАРДИ ЗА ОПИС АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И АРХИВСКИ НОРМАТИВНИ ЗАПИС СТВАРАОЦА И ИМАОЦА

Општи међународни стандард за опис архивске грађе: ISAD(G)

   

Mеђународни стандард архивског нормативног записа за правна, физичка лица и породице: ISAAR(CPF)

   
Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу: ISDIAH    
Међународни стандард за описивање функција: ISDF    
Електронска документа — приручник за архивисте    

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду Архива Војводине    
Статут    
Одлука о изменама и допунама Статута - 1. 10. 2021.    
Одлука о измени Статута - 10. 12. 2021.    
Одлука о измени Статута - 14. 3. 2022.    

ОСТАЛО

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

   

 

Контакт подаци

Адреса: Жарка Васиљевића 2A,
21101 Нови Сад
Тел.: +381 21 4891 800
Факс: +381 21 522 332
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Захтеви странака:
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сала за истраживаче:
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Организовање програмских активности:
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Приступ информацијама од јавног значаја:
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Заштита података о личности:
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

© 2014 Архив Војводине. Сва права задржана.