Opis

Кроз фондове и збирке Архива Војводине

На изложби је било приказано 616 докумената на 215 паноа, одабраних по критеријуму временског настајања, историјског значаја, научне, културне и уметничке вредности.

За изложбу су израђене копије докумената које ради веродостојности докумената величином, изгледом и бојом одговарају оригиналима. На изложби су приказани најзначајнији и најдрагоценији извори који осветљавају нашу богату прошлост, омеђену географским простором: данашњом Војводином, Дунавском бановином, Бачко-бодрошком, Торонталском, Тамишком и Сремском жупанијом, Српским Војводством и Тамишким Банатом, и свим подручјима Хабсбуршке монархије на којима су живели Срби, у различитим државноправним подручјима и друштвеним системима, и верским заједницама.

Изложена документа (повеље, дипломе, укази, сведочанства, решења, одлуке, расписи, катастарски планови, пројекти, мапе, нотни записи, писма, форографије и друго) обухватају период од 1565. (најстарији документ који се чува у Архиву) до 1970. године.

Opis Opis

Opis Opis Opis

Opis Opis Opis

Opis Opis Opis

Opis Opis Opis

Opis Opis Opis

Opis Opis Opis

Opis Opis Opis

Opis Opis Opis

Scroll to Top