2007. – Стручни испит – мајски и новембарски испитни рок

Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 9 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 3 (три), виша стручна спрема – укупно 1 (један) кандидат, средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 5 (пет)). У новембарском испитном року 8 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 6 (шест), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 2 (два)).
Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 9 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 3 (три), виша стручна спрема – укупно 1 (један) кандидат, средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 5 (пет)). У новембарском испитном року 8 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 6 (шест), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 2 (два)).
Scroll to Top