2009. – Стручни испит – мајски и новембарски испитни рок

Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 4 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 1 (један), виша стручна спрема – укупно 1 (један) кандидат, средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 2 (два)). У новембарском испитном року 5 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 4 (четири), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 1 (један) кандидат).
Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 4 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 1 (један), виша стручна спрема – укупно 1 (један) кандидат, средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 2 (два)). У новембарском испитном року 5 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 4 (четири), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 1 (један) кандидат).
Scroll to Top