2010. – Стручни испит – мајски и новембарски испитни рок

Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 3 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 3 (три)). У новембарском испитном року 5 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 3 (три), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 2 (два) кандидата).
Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 3 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 3 (три)). У новембарском испитном року 5 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 3 (три), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 2 (два) кандидата).
Scroll to Top