2011. – Стручни испит – мајски и новембарски испитни рок

Стручни архивистички испит у мајском испитном року положила су 2 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 1 (један), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 1 (један)). У новембарском испитном року 10 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти, укупно 9(девет), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 1 (један) кандидат).
Стручни архивистички испит у мајском испитном року положила су 2 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 1 (један), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 1 (један)). У новембарском испитном року 10 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти, укупно 9(девет), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 1 (један) кандидат).
Scroll to Top