2005. – Стручни испит – новембарски испитни рок

У новембарском испитном року 15 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 5 (пет),виша стручна спрема, 3 (три), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 7 (седам)).

У новембарском испитном року 15 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 5 (пет),виша стручна спрема, 3 (три), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 7 (седам)).

Scroll to Top