АКТУЕЛНО – У 2024. годину улазимо са новим начином канцеларијског пословања  и  комуникацијом јавних архива…

У 2024. годину улазимо са новим начином канцеларијског пословања  и  комуникацијом јавних архива са ствараоцима и имаоцима архивске грађе и документарног материјала. „Јавни сектор” кога чине државни органи и организације, органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, установе и имаоци јавних овлашћења (јавна предузећa, установе у области образовања, здравства, итд. од републичког до локалног нивоа) …

АКТУЕЛНО – У 2024. годину улазимо са новим начином канцеларијског пословања  и  комуникацијом јавних архива… Прочитај више »