„СТАНДАРДИ И ЗАХТЕВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЗАПИСИМА“

Предавање  у Архиву Војводине проф. др Зденке Семлич Рајх