Хлас људу: Годишњица историјског догађаја

Сарадња Архива Војводине са Музејем Словачког народног устанка поводом годишњице историјског догађаја.