Архив Војводине преузео архивску грађу Адвокатске канцеларије Варади

Архив Војводине преузео архивску грађу Адвокатске канцеларије Варади

Архив Војводине је 20. јануара 2020. године преузео архивску грађу Адвокатске канцеларије Варади – Зрењанин која је радила од 1893. до 2014. године као породична адвокатска канцеларија. Грађу која се односи на отпусте из држављанстaва Немаца из Баната у периоду 1945–1952. у обиму од око 600 предмета предао је Архиву Војводине проф. др Тибор Варади.