ЗБОГОМ КРАЈИНО

Архив Војводине, Нови Сад За издавачадр Небојша Кузмановић УредникМирко Радаковић Технички уредникМаријаБожић Рачунска припремаВеселинСтефановић,Владимир Ватић КоректураЈелена Антић Дизајн корицаМарија Божић Књига је написана на основу стварних догађаја којису се десили за време грађанског рата  у СФРЈ на подручју Западног Срема у периоду од почетка 1991. Године до краја 1995. године. Нека имена и надимци су …

ЗБОГОМ КРАЈИНО Прочитај више »