У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића


У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића
Нови Сад, 2015. (2. издање)

 

Главни и одговорни уредник
Бранимир Андрић, директор

Уредник
Весна Башић

Рецензент изложбе
Проф. др Александар Касаш

Ауторке изложбе
Сања Гавриловић
Љубица Будаћ
Леонила Павловић

Визуелизација изложбе
Сања Гавриловић
 

Scroll to Top