Одржана промоција монографије „Од присаједињења до прекрајања, Војводина у Краљевини СХС/Југославији 1918–1941. године”

A Promotion of the Monograph ”From Unification to Recreation, Vojvodina in the Kingdom of SCS/Yugoslavia 1918 – 1941”

Today on the 15th of January 2021, at 12 o’clock at the Archives of Vojvodina, a promotion of a monograph called: ”From Unification to Recreation, Vojvodina in the Kingdom of SCS/Yugoslavia 1918 – 1941” (Od prisajedinjenja do prekrajanja, Vojvodina u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 1918 – 1941), by author Saša Marković took place.

Scroll to Top