Publishing Activities

The Archives of Vojvodina have been developing its publishing activities since 1954. In the Archival Finding Aids edition, the first book was published in 1978 and since then the Archives publish this edition on a regular basis. It has also established a Special Publications edition in which it publishes: catalogs of the documents from archival exhibitions, collections of scholarly or scientific works from international conferences or professional gathering which the Archives organize, as well as other monographic, periodical and serial publications, and since 2006 it publishes digital editions as well.

Bibliography of Publications of the Archives of Vojvodina (1983–2017)

Archival Finding Aids

 1. Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, vol. 1, Нови Сад, 1999.
 2. Гросингер, Тадија: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат, Analytical Inventory, II/3–14, Сремски Карловци – Нови Сад, 1983–1996;
 3. Гросингер, Тадија; Бранковић, Данијела: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат. Analytical Inventory, II/15, Нови Сад, 1998;
 4. Бранковић, Данијела: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат. Analytical Inventory, II/16, Нови Сад, 2000;
 5. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска канцеларија – Беч. Analytical Inventory, X/1–3, Нови Сад, 1996–1997;
 6. Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац Сомбор. Analytical Inventory, IX/1–3, Нови Сад, 1993–1996;
 7. Валрабенштајн, Јован: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Analytical Inventory, XI/1– 2, Нови Сад, 1997–1998;
 8. Бранковић, Данијела:Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Analytical Inventory, XI/3 – 4, Нови Сад, 2003;
 9. Радовановић, Слободан: Комесаријат за Горњу Бачку – Баја. Analytical Inventory, XII, Нови Сад, 1998;
 10. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Analytical Inventory, XIII/1, Нови Сад, 2000;
 11. Валрабенштајн, Јован; Караба, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Analytical Inventory, XIII/2, Нови Сад, 2010;
 12. Matković, Lajčo:Bačko-bodroška županija – Sombor. Analytical Inventory,VIII/1, Sremski Karlovci, 1987.
 13. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија Сомбор. Catalog of chosen contents of the documents, second revised edition. Organized Slobodan Radovanović. VIII/ 1, Нови Сад, 1999;
 14. Jakovljević, Милан; Matković, Lajčo:Bačko-bodroška županija – Sombor. Catalog of regesta, VIII/ 2, Novi Sad, 1991;
 15. Matković, Lajčo:Bačko-bodroška županija – Sombor. Catalog of chosen regesta, VIII/ 3–5, Novi Sad, 1992, 1993, 1994;
 16. Матковић, Лајчо; Гросингер Тадија: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/6–7, Нови Сад, 1995, 1996;
 17. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија –Сомбор. Catalog of chosen contents of the documents, VIII/ 8–9, Нови Сад, 1997 –1998.
 18. Јакшић, Дејан: Бачкободрошка жупанијаСомбор. Catalog of chosen contents of the documents, VIII/10, Нови Сад, 2005;
 19. Тодоровић, М. Владислав: Тамишка жупанија(1779–1849). Analytical Inventory, XIV/ 1 (1731–1782), Нови Сад, 2005.
 20. Крејић, М. Митар: Тамишка жупанија (1779–1849). Catalog of chosen contents of the documents, XIV/2 (1782–1784), Нови Сад, 2008.
 21. Јакшић, Дејан: Торонталска жупанија. Catalog of chosen contents of the documents, XV/1, Нови Сад,2008.
 22. Трбојевић,Олгица: Торонталска жупанија. Catalog of chosen contents of the documents, XV/2, Нови Сад, 2011.
 23. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната. Catalog of chosen contents of the documents, XVI/1, Нови Сад, 2011.
 24. Предојевић, Ненад: Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941. Analytical Inventory (1927–1941), Нови Сад, 2012.
 25. Бранковић, Данијела: Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918)– Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија (1702–1787). Catalog of chosen contents of the documents, Нови Сад, 2013;
 26. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849). Catalog of chosen contents of the documents, VIII/11 (1806–1809);Нови Сад, 2014;
 27. Заповедништво утврђеног места Петроварадин – Нови Сад (1914–1915). Службена преписка, XVIII, group of authors; Нови Сад, 2014;
 28. Авакумовић, Загорка: Тамишка жупанија (1779–1849). Catalog of chosen contents of the documents, XIV/ 3 (1785–1790), Нови Сад, 2015;
 29. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918); Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Analytical Inventory/Analitikus leltár, XIX/1, Нови Сад, 2016;
 30. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941). Analytical Inventory, XX/1, Нови Сад, 2016;
 31. Трбојевић, Олгица: Торонталска жупанија (1791–1849). Catalog of chosen contents of the documents (1791–1795), XV/3; Нови Сад, 2017;
 32. Бубњевић, Љиљана: Петроварадински војни суд (1914–1917). Catalog of chosen contents of the documents, XXI, Нови Сад, 2017;

Special Editions

 1. Станојев, Богдан: Прилози библиографији монографских публикација о војвођанским насељима, Нови Сад, 1996;
 2. Полит-Десанчић Михајло, Како је то било у нас Срба у буни 1848/49, Нови Сад, 1996.
 3. Вулетић, Душан: Судбина културне баштине Срема у току Другог светског рата, Нови Сад, 1997.
 4. Андрић, Љубисав: Посвета Петру Момировићу, Нови Сад, 1997;
 5. Јовановић, Вера: Павле Паја Радовановић (1923–1981), Нови Сад, 1997;
 6. Михајловић, Кирил: Кратак опис свете и најславније царске лавре Хиландара, Нови Сад, 1998;
 7. Крестић, Василије: Леци на српском језику 1848/49, Нови Сад, 1998;
 8. Шафарик, Павел Јозеф: О пореклу Словена, Нови Сад, 1999;
 9. Српски покрет у Револуцији 1848/49. Зборник са научног скупа, Нови Сад, 2000;
 10. Радосављевић, Вера; Петровић Радмила: Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Нови Сад, 2000;
 11. Иванишевић, Петар: Доживљаји и успомене, Београд–Нови Сад, 2001;
 12. Зборник радова са научног скупа – Јован Рајић, историчар, песник, и црквени великодостојник, Нови Сад, 2002;
 13. Вељановић, Зоран: Др Јован Пачу, Нови Сад, 2003;
 14. Сеги, Ласло: Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919, Нови Сад, 2010;
 15. Урошевић, Данило: Срби у логорима Мађарске. У Барчу и Шарвару 1941–1945, Нови Сад, 2016. – edition also in Hungarian Szerbekabarcsi éssárváriinternálótáborban: 1941–1945.
 16. Стевановић, Зоран; Башић, Весна: Пут документа.Методе и резултати истраживања времена настанка најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине, Нови Сад, 2016.
 17. Списак цивилних лица немачке националности (from the database Međuakademijska komisija SANU and MAN for determination of civil victims in Vojvodina during and after Second World War 1941–1948); internal edition, Нови Сад, 2017;

Catalogs

(Thematic exhibitions of archival documents and other archival, library and artistic materials and items)

 1. Занатске исправе XVIII и XIX века у Војводини, organized by Pavle Stanojević, Нови Сад Панчево, 1993;
 2. Никола Пашићтрагом докумената, exhibition of the Archives of Serbia, Нови Сад, 1996;
 3. Риста Ј. Одавић (1870–1932), exhibition of the Archives of Serbia, Нови Сад, 1997;
 4. Тамбурашки оркестри и тамбураши на старим разгледницама (from the private collection of Boško Brzić, MA Брзића), organized by Pavle Stanojević, Vesna Bašić, Нови Сад, 2000;
 5. На олтару отаџбинеЈован Дучић, organized by Vesna Bašić (due to transfer of his remains in Trebinje), Нови Сад, 2001;
 6. Ношње европских народа на старим разгледницама (organized by Vesna Bašić), Нови Сад, 2001.
 7. Србски споменици – цртежи и литографије Анастаса Јовановића, exhibition of Historical Museum of Serbia, Нови Сад, 2002;
 8. Нова Србија и Славеносрбија у Руском царству половином XVIII века (exhibition regarding celebration of 250 year of Serbian moving to Russian Empire); organized by: Aleksije Računica, Vesna Bašić, Нови Сад, 2003;
 9. Историско друштво у Новом Саду, regarding celebration 76 years from establishment of the Society, organized by Mita Sekulić, Нови Сад, 2003;
 10. Одјеци Првог српског устанка у документима архива Војводине, organized by Vesna Bašić, Нови Сад, 2004;
 11. Кроз фондове и збирке Архива Војводине, permanent exhibition of archival documents, organized by group of authors, Нови Сад, 2005;
 12. Привреда Војводине 1918–1945. Through the chosen archival records, organized by Ljiljana Dožić, Нови Сад, 2006; друго издање, 2010;
 13. Изградња Банске палате у Новом Саду, organized by Ljiljana Dožić, Нови Сад, 2010;
 14. Свет пословног рекламирања између два светска рата, organized by Ljiljana Dožić, Нови Сад, 2010;
 15. Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку, organized by Vladimir Ivanišević, Milena Popović Subić, Нови Сад, 2013;
 16. Празници и култура сећања, organized by Dragana Ćiraković, Ivana Petrović, Jelena Subić, Нови Сад, 2013;
 17. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, organized by Sanja Gavrilović, Ljubica Budać, Leonila Pavlović, Нови Сад, 2012; second edition 2015;
 18. Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861). Regarding 165 years from the establishment of Vojvodstvo Srbija and Timiș Banat, organized by Zoran Stevanović, Нови Сад, 2014; second edition 2015;

Collections of works from international scholarly and scientific conferences

Regarding the commemoration of the 100 year anniversary of the First World War organized by the Archives of Vojvodina as part of the International multi-year project “Time – Remembrance – Identity – Archives”

 1. Архив, медији и култура сећања (29–30. oktobar 2014), Нови Сад, 2014.
 2. Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату (29–30. oktobar 2015), Нови Сад, 2016.
 3. Елите у Великом рату (27–28. oktobar 2016), Нови Сад, 2017;

Digital Editions

 1. Архиви у Војводини, Нови Сад, 2003;
 2. Дани европске културне баштине – Воде Војводине. Из историје уређења вода, Нови Сад, 2004;
 3. Илирска дворска канцеларија – Беч, Нови Сад, 2006;
 4. Привреда Војводине 1918–1945, Нови Сад, 2006;
 5. Цигларство и црепарство, Нови Сад, 2008;
 6. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, Нови Сад, 2015;
Scroll to Top