Директор Архива Војводине, др Небојша Кузмановић присуствовао обележавању празника мађарске националне мањине

Director of the Archives of Vojvodina, Dr. Nebojša Kuzmanović, Attends a Festivity of the Hungarian National Minority

Yesterday a celebration of the Hungarian national minority was held at ”Studio M” in Novi Sad.

Scroll to Top