Студије и огледи

  1. Dušan, Miletić: Europe According to English Wikipedia: Open-sourcing the Discourse on Europe, електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2020.
  1. Berger, Tamara: Receptions of ancient Egypt: a case study collection, електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
Scroll to Top