Зборници радова


Едиција: Зборник државних архива Војводине (1954–1955)
 1. Зборник државних архива Војводине бр. 1 – Лебл, Арпад: Прилог историји аграрног питања у Војводини, 1848–1849, Прилози за политичку, културну и привредну историју Војводине, Државни архив Војводине, Нови Сад 1954.
 1. Зборник државних архива Војводине бр. 2 – Поповић, Дака: Панчево у Српском покрету 1848-1849, прилог историји војвођанских градова, Прилози за политичку, културну и привредну историју Војводине, Државни архив Војводине, Нови Сад 1954.
 1. Зборник државних архива Војводине бр. 3 – Милутиновић, Никола: Из поверљивих извештаја новосадског великог жупана Андреје Флата, Прилози за политичку, културну и привредну историју Војводине, Државни архив Војводине, Нови Сад 1954.
 1. Зборник државних архива Војводине бр. 4 – Томандл, Миховил: Панчево и Први српски устанак / Гавриловић, Славко: Андрија Поповић, учесник у Тицановој буни и Првом устанку, Прилози за политичку, културну и привредну историју Војводине, Државни архив Војводине, Нови Сад 1954.
 1. Зборник државних архива Војводине бр. 5 – Савковић, Јован: Патријарх Јосиф Рајачић у Српском покрету 1848–1849 / Петровић, Коста: Како су бирани народни посланици за Мајску и Септембарску скупштину 1848, Прилози за политичку, културну и привредну историју Војводине, Државни архив Војводине, Нови Сад 1954.
 1. Зборник државних архива Војводине бр. 6 – Мезеи, Стеван: Привредне установе и организације у Војводини између два рата (1918-1941) / Лебл, Арпад: Српска народна независна странка и Савез пољопривредних радника Војводине, Прилози за политичку, културну и привредну историју Војводине, Државни архив Војводине, Нови Сад 1954.
 1. Зборник државних архива Војводине бр. 7 – Младеновић, Живомир: Из породичне преписке Симе Матавуља, прилог проучавању културних веза Војводине с осталим југословенским крајевима, Прилози за политичку, културну и привредну историју Војводине, Државни архив Војводине, Нови Сад 1954/1955.

Зборници са Семинара за архивске раднике (1972–1977)
 1. Naučno-informativna sredstva i informativna delatnost arhiva, predavanja sa Seminara za arhivske radnike, održanog od 12. do 14. juna 1972. godine, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1972.
 1. Arhivska građa tehničkog karaktera – sređivanje, obrada i korišćenje, predavanje sa Seminara za arhivske radnike, održanog od 14. do 15. decembra 1972. godine, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1973.
 1. Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala iz arhivskih fondova školskih, kulturnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova, referati sa Seminara za arhivske radnike, održanog od 12. do 14. decembra 1973. godine, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1974.
 1. Arhivski fondovi posleratnih društveno-političkih organizacija – sređivanje, obrada i izrada naučno-informativnih sredstava, referati sa Seminara za arhivske radnike, održanog u Pančevu od 20. do 21. novembra 1974. godine, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1975.
 1. Korišćenje arhivske građe u naučne, obrazovno-vaspitne i druge društvene svrhe – indeksiranje i metodologija izrade indeksa, predavanja sa Savetovanja arhivskih radnika, održanog u Sremskim Karlovcima od 2. do 3. novembra 1976. godine, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1977.
 1. Arhivi i registrature, predavanja sa Seminara za arhivske radnike održanog u Kikindi od 9. do 10. juna 1977. godine, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1977.

Едиција: Зборник са саветовања Друштва архивских радника Војводине (2010–2012)
 1. Зборник радова са саветовања Друштва архивских радника Војводине бр. 1, одржаног у Новом Саду од 17. до 18. децембра 2009. године, Друштво архивских радника Војводине, Нови Сад 2010.
 1. Зборник радова са саветовања Друштва архивских радника Војводине бр. 2, одржаног у Зрењанину од 19. до 20. септембра 2011. године, Друштво архивских радника Војводине, Нови Сад 2012.

Зборници радова Mеђународне конференције поводом 100 година Великог рата (2014–2017)
 1. Зборник радова Mеђународне конференције поводом 100 година Великог рата: Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату, одржане у Новом Саду од 29. до 30. октобра 2014. године, Архив Војводине, Нови Сад 2014.
 1. Зборник радова Mеђународне конференције поводом 100 година Великог рата: Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату, одржане у Новом Саду од 29. до 30. октобра 2015. године, Архив Војводине, Нови Сад 2016.
 1. Зборник радова Mеђународне конференције поводом 100 година Великог рата: Елите у Великом рату, одржане у Новом Саду од 27. до 28. октобра 2016. године, Архив Војводине, Нови Сад 2017.

Остали зборници (2000–2023)
 1. Зборник радова Научног скупа: Српски покрет у револуцији 1848-1849, одржаног у Београду и Сремским Карловцима од 15. до 17. септембра 1998. године, Архив Војводине – Српска академија наука и уметности, Нови Сад, 2000.
 1. Зборник радова Научног скупа: Јован Рајић историчар, песник и црквени великодостојник, одржаног у Новом Саду од 4. до 5. октобра 2001. године, Архив Војводине – Српска академија наука и уметности – Епархија Бачка – ИК „Платонеум“, Нови Сад 2002.
 1. Зборник радова Међународног научног скупа поводом 250. годишњице сеобе Срба у Руско царство: Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века, одржаног у Новом Саду од 7. до 9. маја 2003. године, Архив Војводине – Српско-украјинско друштво – Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2005.
 1. Зборник радова Међународног симпозијума поводом 150. годишњице рођења Ивана Франка: Иван Франко и Срби, одржаног у Новом Саду од 25. до 27. новембра 1996. године, Архив Војводине – Српско-украјинско друштво, Нови Сад 2006.
 1. Proceedings from the International Scientific Conference: Serbian–American Relations, held in Belgrade, 11 September 2019, Archives of Vojvodina – Institute for National and International Security, Novi Sad – Belgrade 2019.
 1. Зборник докумената: Усташка зверства (1941–1942), приредио Милан Кољанин, Архив Војводине – Издавачка установа Епархије бачке „Беседа“ – Архив Републике Српске, Нови Сад – Бања Лука 2020; друго издање, Архив Војводине – Издавачка установа Епархије бачке „Беседа“ – Архив Републике Српске, Нови Сад – Бања Лука 2022.
 1. Зборник радова са Научно-стручног новинарског скупа: Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија, одржаног у Архиву Војводине у Новом Саду 19. октобра 2019. године, Архив Војводине – Друштво новинара Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Зборник радова: Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији, приредили др Бојана Богдановић и Кристијан Обшуст, Архив Војводине – Етнографски институт САНУ, Нови Сад – Београд 2021.
 1. Зборник радова: Синагоге и јеврејско наслеђе у Југоисточној Европи, приредио Растислав Стојсављевић, двојезично, Архив Војводине – Природно-математички факултет, Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 2021.
 1. Зборник радова Међународног архивистичког саветовања Архивска грађа у теорији и пракси: Архиви – прошлост која траје, одржаног у Новом Саду од 6. до 8. oктобра 2021. године, Архив Војводине – Архивистичко друштво Србије, Нови Сад – Београд 2022.
 1. The Holocaust, European Values and Local History. Local Archives in the European Historical and Cultural Mosaic, Arhiv Vojvodine – Terraforming, Novi Sad 2021; електронско издање, Архив Војводине – Terraforming, Нови Сад 2021.
 1. Зборник радова: Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи, приредили др Бојана Богдановић и Кристијан Обшуст, Архив Војводине – Етнографски институт САНУ, Нови Сад – Београд, 2023.
Scroll to Top