Посебна издања


19501989
 1. Радојчић, Никола: Из прошлости Војводине [Да ли се бан Твртко венчао 8. децембра 1374. у Илинцима у Срему; Словенски превод Орбинија у Војводини; Јулинци и Павле Јулинац], Државни архив Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад 1956.
 1. Lalić, Sredoje: Arhivska služba u SAP Vojvodini 19441975, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1984.
 1. Hegediš, Antal, Mita Sekulić: Spomenica Arhiva Vojvodine 19261986, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1986.

1990–1999
 1. Швикер, Јохан Хајнрих: Историја унијаћења Срба у Војној крајини, превео Никола Живковић, Архив Војводине ИК „Каирос“ Музеј Српске православне цркве ИК „Каленић“, Нови Сад Сремски Карловци Београд Крагујевац 1995.
 1. Полит-Десанчић, Михајло: Како је то било у нас Срба у буни 1848/49, приредио академик Славко Гавриловић, Архив Војводине, Нови Сад 1996.
 1. Станојев, Богдан: Прилози библиографији монографских публикација о војвођанским насељима, Архив Војводине, Нови Сад 1996.
 1. Андрић, Љубисав: Посвета Петру Момировићу, Архив Војводине Покрајински завод за заштиту споменика, Нови Сад 1997.
 1. Вулетић, Душан: Судбина културне баштине Срема у току Другог светског рата, том 2, Архив Војводине Завод за заштиту споменика културе, Нови Сад Сремска Митровица 1997.
 1. Јовановић, Вера: Павле Паја Радовановић (1923–1981), Архив Војводине Спомен збирка Павла Бељанског Музеј Војводине, Нови Сад 1997.
 1. Шафарик, Павел Јозеф: О пореклу Словена: по Лоренцу Суровјецком, Архив Војводине, Нови Сад 1998.
 1. Михајловић, Кирил: Кратак опис свете и најславније царске лавре Хиландара, Архив Војводине, Нови Сад 1998.
 1. Крестић, Василије: Леци на српском језику (1848-1849), Архив Војводине – Српска академија наука и уметности, Нови Сад 1998.
 1. Станојловић, Александар: Српска свадба у Јужном Банату крајем XIX века, Архив Војводине, Нови Сад 1999.

2000–2009
 1. Радосављевић, Вера, Радмила Петровић: Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Архив Србије – Архив Војводине, Београд – Нови Сад 2000.
 1. Иванишевић, Петар: Доживљаји и успомене, Архив Српске академије наука и уметности – Архив Војводине, Београд – Нови Сад 2001.
 1. Архиви у Војводини, електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2003.
 1. Вељановић, Зоран: Др Јован Пачу (1847-1902), Архив Војводине, Нови Сад 2003.

20102019
 1. Сеги, Ласло: Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919 / Vajdasági diákok az európai egyetemeken 1338–1919, превод са мађарског Жужана Мезеи, двојезично, Архив Војводине, Нови Сад 2010.
 1. Стевановић, Зоран, Весна Башић: Пут документа. Методе и резултати истраживања времена настанка најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине, Архив Војводине, Нови Сад 2016.
 1. Урошевић, Данило: Срби у логорима Мађарске, у Барчу и Шарвару 1941–1945, друго измењено издање, Архив Војводине Српска самоуправа у Будимпешти Српско удружење „Зора“, Нови Сад Будимпешта 2016.
 1. Urosevics Danilo: Szerbek a barcsi és sárvári internálótáborban 1941–1945, Vajdasági Levéltár Szerb Fővárosi Önkormányzat „Zora“ Szerb Egyesület, Újvidék Budapest 2016.
 1. Червињски, Маћеј: Култура, дискурс, знак, превела сa пољског Ивана Ђокић Саундерсон, електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2018.
 1. Авакумовић, Загорка, Дејан Јакшић: Збирка повеља и диплома Архива Војводине, Завод за културу Војводине – Архив Војводине, Нови Сад 2018.
 1. Долд, Даглас Мериведер: Авантура на Бaлкану 1915, двојезично, приредила Љиљана Дожић, превела са енглеског Ивана Ђокић Саундерсон, прво издање, Архив Војводине, Нови Сад 2018; друго издање, Архив Војводине, Нови Сад 2023.
 1. Записници привремених органа власти у Новом Саду 1918–1919, приредила Љиљана Дожић, Архив Војводине, Нови Сад 2018.
 1. Тодоровић, Д. Драган: Доградња Старог здања за време Дунавске бановине (1929–1941). Избор из докумената, Архив Војводине – Стварност, Нови Сад – Аранђеловац 2019.
 1. Споменица присаједињења 1918–2018. Круна вековне борбе за ослобођење и уједињење, приредио Ђорђе Вукмировић, Архив Војводине – Културни центар Војводине „Милош Црњански“ – ИК „Православна реч“, Нови Сад 2019.
 1. Константиновић, Стеван: Огледи и студије, Архив Војводине, Нови Сад 2019.
 1. Будаћ, Љубица: Даје се на знање – јављено! Добошарска служба у Војводини, Архив Војводине – Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад 2019.
 1. Тодоровић, Владимир, Александар Бурсаћ, Петар Ђурђев: Депортација бачких Јевреја 1944. године, Архив Војводине – Удружење „Данубиус“, Нови Сад 2019.
 1. Станојевић, Павле: Столеће заборава – пописи Срба интернираца умрлих у арадском логору 1914-1916. године, друго допуњено издање, Архив Војводине, Нови Сад 2019.
 1. Гудовац 1941. Пут злочина, приредио Небојша Кузмановић, двојезично, прво издање, Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској, Нови Сад – Загреб 2019; друго издање, Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској, Нови Сад – Загреб 2021.

2020
 1. Гавриловић, Сања: У незаборав прошлости. Личности из области културе и уметности од друге половине XIX до прве половине XX века у архивској Збирци др Јована Милекића, Архив Војводине – ДАРВ, Нови Сад 2020.
 1. Јовичин, М. Мирослав: Јелини старог Новог Сада као део грчке дијаспоре, друго допуњено издање, Архив Војводине – НВО „Трандафили”, Нови Сад 2020.
 1. Сеги, Ласло: Студенти са данашње територије АП Војводине на универзитетима и високим школама Краљевине Угарске 1736–1850 / Vajdasági diákok a Magyar Királyság egyetemein és főiskoláin 1736-1850, двојезично, Архив Војводине – ДАРВ, Нови Сад 2020.
 1. Кузмановић, Небојша: Нађмеђер – епопеја српског страдања, Архив Војводине – ИК „Прометеј“ – Удружење Срба у Словачкој, Нови Сад – Братислава 2020.
 1. Марковић, Саша: Национално без одијума, књига трећа, Архив Војводине – Педагошки факултет у Сомбору – Удружење грађана „Норма”, Нови Сад –Сомбор 2020.
 1. Ненин, Миливој: Стењак Црњанског, Архив Војводине, Нови Сад 2020.
 1. Јакшић, Дејан: Матица племства Бачко-бодрошке жупаније, 1798–1838, Архив Војводине, Нови Сад 2020.
 1. Свети Сава споменица, приређивачи епископ новосадски и бачки Иринеј, Буловић, Селимир Радуловић, Архив Војводине – ИК „Православна реч“, Нови Сад 2020.
 1. Књижевни југ, фототипско издање свих бројева часописа у четири тома, Архив Војводине – Културни центар „Милош Црњански”, Нови Сад 2020.
 1. Петровић, Небојша: Архипелаг мржње: непријатељи КПЈ у Војводини након Другог светског рата 1944-1953, Архив Војводине – ЈП Службени гласник, Нови Сад –Београд 2020.
 1. Марковић, Жељко: Континент Срем – Мистерија о пазовачким бициклисткињама. Новинске приче из живота сремских Словака, Архив Војводине, Нови Сад 2020.
 1. Сремац, Радован: Јеврејске породице у Земуну и околини / Jewish families in Zemun and the surroundings, двојезично, Архив Војводине, Нови Сад 2020.
 1. Сремац, Радован: Русинске породице у селима општине Шид / Руски фамелиї у валалох општини Шид, двојезично, Архив Војводине – Завичајни клуб Општине Шид, Нови Сад – Шид 2020.
 1. Изабрана дела Благоја Баковића [Књ. 1–7 : Чуваркућа; Саливање страве; Изгубљени пастир; Све док тебе нисам срео; Кад си путника створио; Упорност траве; Поеме], Архив Војводине – ИК „Православна реч“, Нови Сад 2020.
 1. Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–1944, књига 1, Бачка и Барања, фототипско издање, Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2020.
 1. Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–1944, књига 2, Срем, свеска 1, фототипско издање, Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2020.
 1. Алексић, Снежана: Добровољно, силом натерано: југоисточни Срем средином ХХ века у документима Историјског архива Београд, Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2020.
 1. Димић, Жарко и Мишко Лазовић: Фатално бомбардовање Новог Сада 1849, Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2020.

2021
 1. Обшуст, Кристијан: Култура сећања на простору Новог Сада и Петроварадина, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Кузмановић, Небојша: Мученици из Чуруга. Чурушка рација – јануар 1942. године, прво издање, Архив Војводине, Нови Сад 2021; друго издање, Архив Војводине, Нови Сад, 2023.
 1. Мемоари др Живка Продановића – између истине и контроверзе, приредила Сања Гавриловић, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Будаћ, Љубица: Др Димитрије Кириловић. Архивист, библиотекар и научни радник. Живот у служби заштите културне баштине Војводине, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Гавриловић, Славко: Срби у Хабзбуршкој монархији 1792–1849, друго издање, Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2021.
 1. Недок, Александар С: Рат Србије са Аустроугарском 1914. године – рад српског војног санитетa, Архив Војводине – ИК „Прометеј“ – Радио-телевизија Србије, Нови Сад – Београд 2021.
 1. Кине, Виктор: Бугари – аутопортрет једног народа, документа и коментари / Македонија – претензијe Бугара, превела Милина Јанковић, Архив Војводине – ИК „Прометеј“ – Радио-телевизија Србије, Нови Сад – Београд 2021.
 1. Томић, Дејан: Апотеоза Њ. В. Краљу Петру I Карађорђевићу, Архив Војводине – ИК „Прометеј“ – Књижевна задруга Српског народног вијећа – Задужбина краља Петра I Карађорђевића, Нови Сад – Подгорица – Опленац – Топола 2021.
 1. Вуковић Бирчанин, Момчило: Краљ Петар Други Карађорђевић, приредио Жељко Марковић, Архив Српске православне цркве – Архив Војводине – Историјски архив Ужице – Историјски архив Краљево – Архив Републике Српске – Удружење архивских радника Републике Српске, Београд – Нови Сад – Ужице – Краљево – Бања Лука, 2021.
 1. Giovani Ermete Gaeta / Ђовани Ермете Гаета: Canzone serba / Српска песма, Arhiv Vojvodine – Sandro Teti, Novi Sad – Roma 2021.
 1. Deportation of the Jews of Bačka in 1944, edited by Aleksandar Bursać, Vladimir Todorović, Petar Đurđev, Arhiv Vojvodine – Bar-Ilan University, The Sal Van Gelder Center for holocaust Research & Instruction, Novi Sad – Ramat Gan, 2021.
 1. Шовљаков, Мара: Колонизација Срба из Босне и Херцеговине у јужну Бачку после Првог и Другог светског рата, упоредна анализа, Архив Војводине – Удружење архивских радника Републике Српске – Архив Републике Српске, Бањалука – Нови Сад 2021.
 1. Шовљаков, Мара: Глад у Босни и Херцеговини и смештање 10.000 деце у Карловачку митрополију, Архив Војводине – Архив Републике Српске – Удружење архивских радника Републике Српске – Историјски архив Ужице, Нови Сад – Бања Лука – Ужице 2021.
 1. Жртве у Срему 1941–1945, прва књига: А-Љ, приредили Александар Бурсаћ, Илдико Мергеш, Ивана Петровић, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Жртве у Срему 1941–1945, друга књига: M-Ш, приредили Александар Бурсаћ, Илдико Мергеш, Ивана Петровић, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Вуксановић, Миро: Сабрана дела [Књ. 1–9], прво коло, Архив Војводине – ИК „Лагуна”, Нови Сад – Београд 2021.
 1. Дела Дејана Медаковића, едиција „Дејан Медаковић 1922-2022 – сто година од рођења“, [Књ. 1–10], Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2021.
 1. Изабрана дела Василија Крестића [Књ. 1–15], Архив Војводине – ИК „Православна реч“, Нови Сад 2021.
 1. Сабрана дела Милорада Екмечића [Књ. 1–15], Архив Војводине – ИК „Православна реч“, Нови Сад 2021.
 1. Шокловачки, Радован: Мокрински родослови II, Архив Војводине – Банатски културни центар, Нови Сад – Ново Милошево 2021.
 1. Сремац, Радован: Становништво Моловина до 1930. године, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Marković, Saša: Bunjevci u procepu stvaranja nacionalnog identiteta / Bunjevci in the rift of the creation of a national identity, dvojezično, prevela Biljana Radić Bojanić, Arhiv Vojvodine – Bunjevački edukativni i istraživački centar „Ambrozije Šarčević” – Ustanova kulture „Centar za kulturu Bunjevaca”, Novi Sad – Subotica 2021.
 1. Марковић, Саша: Фрагменти о „српском свету”, Архив Војводине – Педагошки факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 2021.
 1. Флере, Сергеј, Драгомир Пантић, Драган Коковић: Мале верске заједнице, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Војновић, Драгољуб: Убити им није било ништа – трагом злочина над Србима у Вуковару, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Гламочанин, Радомир: Јаук и ехо јаука српског народа у НДХ 1941–1945, друго издање, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Аранитовић, Добрило: Биобиблиографија Бошка И. Бојовића, 1987-2020, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Ђилас, Гордана: Библиографија Пере Зубца 1962–2020, Архив Војводине – Матица српска, Нови Сад 2021.
 1. Бојовић, Бошко: АкадемијеАкадемске елите на фону европских противуречности, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Адамовић, Саша: Ефекат Трамп,  Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Марковић, Жељко: Континент Срем – Чекајући воз из Винковаца, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Јовановић, Саша: Приче са 5. континента, Архив Војводине – Еколошко удружење грађана „Зелено питање“, Нови Сад 2021.
 1. Матицки, Миодраг: Пијанино старог Београда, Архив Војводине – ИК „Мали Немо”, Нови Сад – Панчево, 2021.
 1. Страјнић, Никола: Метаноички знакови, есеји, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Радуловић, Селимир: Седам малих дрхтаја – изабране и нове песме, Архив Војводине – Књижевна заједница „Шид”, Нови Сад – Шид 2021.
 1. Алексић, Мирослав: Траварев наследник – изабране и нове песме, Архив Војводине – Књижевна заједница „Шид”, Нови Сад – Шид 2021.
 1. Ђурић, Новица: Тајна Христове честице, роман, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

2022
 1. Животић, Александар: Пут у Метохију – Ибарска војска и Јаворска бригада Војске Краљевине Србије у Првом балканском рату (1912-1913), Архив Војводине – ИК „Прометеј” – Радио-телевизија Србије, Нови Сад – Београд, 2022.
 1. Стојановић, Милан: Историја српско-руских политичких односа од XVIII века до данас, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Николић, Дионисије Дејан: Четири огледа о хришћанском либерализму, Архив Војводине – Институт за европске студије, Нови Сад – Београд 2022.
 1. Чизмар, И. Валентина: Кјеркегорова и Ничеова ирационалистичка антропологија – философија хришћанске епистемологије и митологије воље за моћ, књига 1, Архив Војводине – ИК „Мали Немо”, Нови Сад – Панчево 2022.
 1. Стојковски, Борис, Ивана Чанчар: Култ Светог Бенедикта код православних хришћана у средњем веку, Архив Војводине – Фондација „Светозар Милетић“ – ИК „Црвени облак” – ИК „Прометеј”, Нови Сад 2022.
 1. Стојковски, Борис: Римокатолички култови српских средњовековних светитеља, Архив Војводине – Фондација „Светозар Милетић“ – ИК „Црвени облак” – ИК „Прометеј”, Нови Сад 2022.
 1. Јачов, Марко: Списи тајног ватиканског архива XVI–XVIII века, фототипско издање, Архив Војводине – САНУ, Одељење историјских наука, Нови Сад – Београд 2022.
 1. Јачов, Марко: Списи конгрегације за пропаганду вере у Риму о Србима: 1622–1644, Том 1, фототипско издање, Архив Војводине – САНУ, Одељење историјских наука, Нови Сад – Београд 2022.
 1. Бошњаковић, Жарко: Речник македонских глагола: морфосинтакса глагола у македонском стандардном језику, Архив Војводине – Филозофски факултет – Новинско издавачка установа “Македонски информативни и издавачки центар” – Национален совет на Националната заедница на Македонците во Република Србија, Нови Сад – Панчево 2022.
 1. Шкиљан, Филип: Покатоличавање Срба. (Прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945), прва књига: А–Г, Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске, Нови Сад – Загреб – Бања Лука 2022.
 1. Шкиљан, Филип: Покатоличавање Срба. (Прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945), друга књига: Д–М, Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске, Нови Сад – Загреб – Бања Лука 2022.
 1. Шкиљан, Филип: Покатоличавање Срба. (Прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945), трећа књига: Н–Ш, Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске, Нови Сад – Загреб – Бања Лука 2022.
 1. Сремац, Радован: Крсне славе у Срему – aрхивска грађа Српске православне конзисторије Архидијецезе карловачке, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Гајић, Александар: Крст и круг, Архив Војводине – Институт за европске студије, Нови Сад – Београд 2022.
 1. Димић, Жарко: Прилози за историју Сремских Карловаца, 1. део, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Војновић, Драгољуб: Две приче – Ратовања и потуцања Лазарева / Живот и крај Влајка Прокина, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Крамер, Ненси: Повлачењем до победе, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Алексић, Снежана: Купиново у изворима и грађи, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Алексић, Снежана: Историјски срез Земун (1941-1945)у архивској грађи и изворима, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Kaiser, Peter: Boginja iza formule – Mileva Marić Einstein, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2022.
 1. Rot, Andreas: Johan Albreht Fon Rajsvic (1899–1962), Od nelagodnog stručnjaka za jugoistočnu Evropu do zaštitnika spomenika, preveo Zoran Janjetović, Arhiv Vojvodine – Institut za evropske studije, Novi Sad – Beograd 2022.
 1. Шкултети, Јозеф, Јозеф Мазар: Александар Дупчек из перспективе светских политичара и личности, Архив Војводине – Друштво словачких великана, Нови Сад 2022.
 1. Лапчевић, Стево: Орао међу соколима! – политичка и лирска заоставштина др Лазара Рашовића, Архив Војводине – „Сремске новине“, Нови Сад – Сремска Митровица 2022.
 1. Петровић, Р. Влатко: Енциклопедијски географски лексикон Војводине, Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2022.
 1. Kolon, Mišel: Lažljivi poker. Velike sile, Jugoslavija i budući ratovi, prevela Ljiljana Matić, Arhiv Vojvodine – IK „Prometej“, Novi Sad 2022.
 1. Ћурчић, Слободан: Дневне миграције радника Војводине, Архив Војводине – Матица српска, Нови Сад 2022.
 1. Силађи, Мариа, Силард Антал, Аница Драганић: Железничка станица Нови Сад, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Radojičić, Dragana, Ivana Bašić: Maps and Memories (Мапе и сећања), Metroon Vol. 4, SASA Institute of Ethnography – The Archives of Vojvodina, Belgrade – Novi Sad 2022.
 1. Bubnjević, Ljiljana, Dragana Radojičić: A Mosaic of Archival Closeness – Anthropology of memories from the Pannonian to the Adriatic Sea (Мозаик архивске блискости – Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора), Metroon Vol. 5, SASA Institute of Ethnography – The Archives of Vojvodina, Belgrade – Novi Sad 2022.
 1. Поповић, Радован: Шик као Попа, биографија Васка Попе, треће измењено и допуњено издање поводом стогодишњице песниковог рођења, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Радуловић, Селимир: Изабрана дела [Књ. I–VII], Архив Војводине – ИК „Лагуна”, Нови Сад – Београд 2022.
 1. Ђилас, Гордана: Библиографија Небојше Кузмановића: поводом 60 година живота и 35 година рада у култури: 1962-1986-2021, прво издање, Архив Војводине, Нови Сад 2022; друго издање, Архив Војводине, Нови Сад 2023.
 1. Ђилас, Гордана: Срце мале птице – приповести, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Валент Белић, Зденка: Слика Срба у словачкој књижевности имаголошки подстицаји за савремену књижевну естетику, Архив Војводине – Матица српска, Нови Сад 2022.
 1. Харпањ, Михал: Словачка књижевност у српским часописима XIX века, Архив Војводине – Матица српска, Нови Сад 2022.
 1. Kajganić, Milka: Mali UNPROFORac, roman, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2022.
 1. Kajganić, Milka: The UNPROFOR kid, translator Lena Prvulović, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2022.
 1. Kajganić, Milka: Ljubav prema slobodi, roman, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2022.
 1. Јовић, Б. Саво: Рађање оца, роман, прво издање, Архив Војводине, Нови Сад 2022; друго издање, Архив Војводине, Нови Сад 2023.

2023
 1. Будаћ, Љубица: Бегеј Свети Ђурађ 1319–1947, Архив Војводине – Удружење „Бегеј Свети Ђурађ 1319“, Нови Сад – Житиште 2023.
 1. Обшуст, Кристијан: Визуре: Избор научно-популарних чланака, критика и стручних есеја, Архив Војводине, Нови Сад 2023.
 1. Дамјановић, М. Милош: Др Нехемије Шенфајн (1886–1942) биографија швајцарца у Југославији, Архив Војводине, Нови Сад 2023.
 1. Познановић, Душан: Људевит Веслај, једна лична и породична драма, Архив Војводине, Нови Сад 2023.
 1. Михајловић, Др Мила: Повест Срба на апенинском полуострву, Архив Војводине – Oltre il mare, Нови Сад – Рим 2023.
 1. Вендел, Херман: Бизмарк и Србија током 1866. године, превела Бранкица Јовановић, Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2023.
 1. Гајић, Александар: Балкански геополитички чвор, Архив Војводине, Нови Сад 2023.
 1. Аврамовић, Зоран: Српске муке са политиком – критичка разматрања српске политике и политичара у раздобљу од 1990. до 2020. године, Архив Војводине – ИК „Мали Немо”, Нови Сад – Панчево 2023.
 1. Иванишевић, Миливоје: Хроника нашег гробља, или слово о страдању српског народа Братунца, Милића, Скелана и Сребренице, фототипско издање, Архив Војводине – ИК „Прометеј“, Нови Сад 2023.
 1. Иштван, Марта: Oвде почивају у вечном миру, Гробља у Кикинди, Том 1. / István Márta: Itt nyugszanak örök békében, Nagykikindai temetők, 1. Kötet, двојезично, Архив Војводине – Народна библиотека „Јован Поповић”, Нови Сад – Кикинда 2023.