Каталози

Посебна издања – Каталози тематских изложби архивских докумената, библиотечког, музејског и уметничког материјала

 1. Vojvodina u dokumentima Arhiva Vojvodine, katalog izložbe povodom 60. godišnjice postojanja i rada Arhiva Vojvodine (1926–1986), priredili dr Antal Hegediš, Miroslav Marlog, Mita Sekulić, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1987.
 1. 70 година Партије – оснивање Комунистичке партије Југославије, каталог изложбе, приредио Ђорђе Нећак, Музеј социјалистичке револуције Војводине – Архив Војводине – Библиотека Матице српске, Нови Сад 1989.
 1. Програм обележавања 300. годишњице Велике сеобе Срба 1690–1990. године, каталог изложбе, аутор Павле Станојевић, Архив Војводине, Нови Сад 1990.
 1. Усташки геноцид у Срему 1942. године – Акција Виктора Томићакаталог изложбе, приредили Мита Секулић и Павле Станојевић, Архив Војводине – Историјски архив Срем, Нови Сад – Сремска Митровица, 1992.
 1. Занатске исправе XVIII и XIX века у Војводини, каталог изложбе, приредио Павле Станојевић, Архив Војводине, Нови Сад 1993.
 1. Трговинско-индустријска и занатска комора у Новом Саду (1919-1941), каталог изложбе поводом 75. годишњице оснивања, приредио Мита Секулић, Архив Војводине, Нови Сад 1995.
 1. Од Одесе до слободе, каталог изложбе, приредио Павле Станојевић, Архив Војводине – Удружење ратних добровољаца 1912–1918. њихових потомака и поштовалаца, Нови Сад – Београд, 1996.
 1. Никола Пашић – трагом докумената, каталог изложбе Архива Србије, Архив Војводине, Нови Сад 1996.
 1. Јелена Ковачевић: „Рађања“, каталог изложбе цртежа и слика, Архив Војводине, Нови Сад 1996.
 1. Риста Ј. Одавић (1870–1932), каталог изложбе Архива Србије, приредила Јелица Рељић, Архив Војводине Архив Србије, Нови Сад Београд 1997.
 1. Момо Капор: Слике, каталог изложбе, Архив Војводине, Нови Сад 1997.
 1. Вељко Михајловић: Хиландар – графике, каталог изложбе, Архив Војводине, Нови Сад 1998.
 1. Боривоје Андрејевић: Акварели, каталог изложбе слика, Архив Војводине, Нови Сад 1998.
 1. Војвођански екслибриси – из збирке Богдана Т. Станојева, каталог изложбе, приредили Богдан Т. Станојев, Павле Станојевић и Весна Башић, Архив Војводине, Нови Сад 1998.
 1. Напред у отаџбину и славу, каталог изложбе поводом 80. годишњице пробоја Солунског фронта, ослобођења и уједињења (1918-1998), приредили Павле Станојевић и Зоран Вељановић, Архив Војводине Историјски архив Суботица, Нови Сад Суботица 1999.
 1. Богдан Ковачевић: Трагови – акварели, каталог изложбе, Архив Војводине Галерија Градске библиотеке Суботица, Нови Сад Суботица 2000.
 1. Тамбурашки оркестри и тамбураши на старим разгледницама, из приватне збирке мр Бошка Брзића, каталог изложбе, приредили Бошко Брзић, Павле Станојевић и Весна Башић, Архив Војводине, Нови Сад 2000.
 1. На олтару отаџбине – Јован Дучић, каталог изложбе поводом преноса земних остатака у Требиње, приредила Весна Башић, Архив Војводине Фонд за помоћ Србима „Тома Максимовић“, Нови Сад 2000.
 1. Ношње европских народа на старим разгледницама, из збирке Хусеина Чамџића, каталог изложбе, приредила Катарина Радисављевић, Катарина Новаковић и Весна Башић, Архив Војводине, Нови Сад 2001.
 1. Србски споменици – цртежи и литографије Анастаса Јовановића, каталог изложбе Историјског музеја Србије, приредили Јасна Марковић и Павле Станојевић, Архив Војводине, Нови Сад 2002.
 1. Нова Србија и Славеносрбија у Руском царству половином XVIII века, каталог изложбе поводом обележавања 250. годишњице сеобе Срба у Руско царство, приредили Средоје М. Лалић, Алексије С. Рачуница, Весна Башић, Људмила Гисцова, Лидија А. Сухих, Лариса Цвижба, Архив Војводине, Нови Сад 2003.
 1. Историјско друштво у Новом Саду, каталог изложбе поводом 76. годишњице оснивања Друштва, приредио Мита Секулић, Архив Војводине, Нови Сад 2003.
 1. Архив Војводине и протојереј–ставрофор Мирко Тишма: Ретроспектива, каталог изложбе, Архив Војводине, Нови Сад 2003.
 1. Из историје уређења вода, Дани европске културне баштине, Вода – смисао трајања, каталог изложбе, Архив Војводине ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад 2004.
 1. Одјеци Првог српског устанка кроз документа архива у Војводини, каталог изложбе поводом 200. годишњице Првог српског устанка, приредила Весна Башић и Владимир Иванишевић, Архив Војводине, Нови Сад 2004.
 1. Кроз фондове и збирке Архива Војводине, каталог сталне поставка архивских докумената, приређивачи Теодора Крњић, Катарина Марковић, Стеван Рајчевић, Милена Поповић-Субић, Владимир Иванишевић, Љубица Будаћ, Архив Војводине, Нови Сад 2005.
 1. Привреда Војводине 1918–1945 – кроз одабрану архивску грађу, каталог изложбе, приредили Љиљана Дожић, Владимир Иванишевић, Видосава Заклан, Илдико Тонковић, Сања Кецман, Милена Поповић-Субић, Стеван Рајчевић, Татјана Ачански, Весна Башић, Ранко Кончар, Архив Војводине, Нови Сад 2006; е-презентација, Архив Војводине, Нови Сад 2007; друго издање, Архив Војводине, Нови Сад 2010.
 1. Цигларство и црепарство на територији данашње Војводине, 1919–1941, каталог одабраних аналитичких описа, приређивачи Љиљана Дожић, Видосава Заклан, Љубица Будаћ, електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2008.
 1. Изградња Банске палате у Новом Саду, каталог изложбе, приредила Љиљана Дожић, Архив Војводине, Нови Сад 2010; е-презентација, Архив Војводине, Нови Сад 2010.
 1. Свет пословног рекламирања између два светска рата – кроз одабрану архивску грађу, каталог изложбе, приредила Љиљана Дожић, Архив Војводине, Нови Сад 2010.
 1. Архив Војводине 1926–2011 кроз одабрану архивску грађу, каталог изложбе, двојезично, приредили Леонила Павловић и Владимир Иванишевић, Архив Војводине, Нови Сад 2011; е-презентација, Архив Војводине, Нови Сад 2011.
 1. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, каталог изложбе, двојезично, приредиле Сања Гавриловић, Љубица Будаћ, Леонила Павловић, прво издање, Архив Војводине, Нови Сад 2012; друго издање, Архив Војводине, Нови Сад 2015; е-презентација, Архив Војводине, Нови Сад 2015.
 1. Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку, каталог изложбе, приредили Владимир Иванишевић и Милена Поповић Субић, Архив Војводине, Нови Сад 2013.
 1. Празници и култура сећања, каталог изложбе, приредиле Драгана Ћираковић Продановић, Ивана Петровић, Јелена Субић, Архив Војводине, Нови Сад 2013.
 1. Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861), каталог изложбе поводом 165 година од оснивања Војводства Србије и Тамишког Баната, приредио Зоран Стевановић, прво издање, Архив Војводине, Нови Сад 2014; друго издање, Архив Војводине, Нови Сад 2015.
 1. Збирка литографија Франца Гераша „Аустријска војска (1620–1854)”, каталог изложбе, двојезично, приредила Љиљана Бубњевић, Архив Војводине, Нови Сад 2018; е-презентација, Архив Војводине, Нови Сад 2019.
 1. Архив Војводине – Збирка карата и планова, каталог изложбе, Архив Војводине, Нови Сад 2018.
 1. Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908 / La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908, каталог изложбе, двојезично, приредила Јована Иветић, Архив Војводине, Нови Сад 2019.
 1. Банска палата. Приче иза приче, каталог изложбе, приређивачи Љиљана Дожић, Дарио Чупић (једна изложбена целина), Архив Војводине – Музеј Војводине, Нови Сад 2019.
 1. Даје се на знање – јављено! Добошарска служба у данашњој Војводини од средине XVIII века до друге половине XX века – кроз одабрану архивску грађу, каталог изложбе, приредила Љубица Будаћ, Архив Војводине, Нови Сад 2019.
 1. Мученици чурушки – отргнути од заборава, каталог изложбе, приредили Владан Симић, Љиљана Дожић и Небојша Кузмановић, Архив Војводине, Нови Сад 2021.
 1. Путевима предака 2017–2020, каталог слика са ликовних колонија 2017–2020, приредио Славиша Рујевић, Архив Војводине – Удружење „Српски крајеви, Нови Сад 2021.
 1. Poruke sa zidova 2 – Znakovi Jevreja, katalog izložbe, priredili Maria Silađi, Silard Antal, trojezično, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2021.
 1. Миграције народа на подручју Бачке и Баната у 18. и 19. веку – кроз одабране документе Бачко-бодрошке, Тамишке и Торонталске жупаније, каталог изложбе, четворојезично, приредили мр Дејан Јакшић, Загорка Авакумовић, Олгица Трбојевић и Љиљана Бубњевић, Нови Сад 2022.
 1. Нова Србија и Славеносрбија у Руском царству половином 18. века, каталог изложбе поводом 250. годишњице сеобе Срба у Руско царство, приредио Алексије Рачуница, друго интерно издање, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Усташки злочини у Срему 1942. године – Акција Виктора Томићакаталог изложбе, допуњено интерно издање, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Од Јагњећег руна до Бакље: породица Лампел – Лапид / From Lamb’s fleece to Torch: family Lampel, каталог, двојезично, приредио Радован Сремац, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Вандровке Јевреја / Journeyman journals of Jews, каталог, двојезично, приредила Олга Андраши, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. Kraljevi cementa [nasleđe vlasnika beočinske cementare] / Kings of cement [the heritage of he Beočin cement plant owners], katalog izložbe, dvojezično, priredila Maria Silađi, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2022.
 1. Железница – темељ развоја и напретка Новог Сада, каталог изложбе, приредили Мариа Силађи, Силард Антал, Аница Драганић, Петар Ђурђев, Ивана Нешков Репић, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. ReWomen – Европско женско сећање, каталог изложбе, приредили Бојан Милосављевић, Александра Мириманов, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 1. „Уточиште” у равници. Грци у АПВ 1945–1949. кроз архивску грађу, каталог изложбе, приредили Др Драгана Катић, Ивана Петровић, Љиљана Бубњевић, Дејан Маодуш, Жељко Радаковић, Архив Војводине, Нови Сад, 2023.
 1. Печати из фондова Архива Војводине: градови, трговишта и села на територији Бачке у XIX веку / Seals from the Archives of Vojvodina Fonds: Cities, Market Towns and Villages on the Territory of Bačka in the 19th Century, каталог изложбе, четворојезично, приредила Данијела Бранковић, Архив Војводине, Нови Сад 2023.
 1. Архивска мрежа у Аутономној Покрајини Војводини, каталог изложбе, приредили Владимир Иванишевић, Бранислава Матић Видовић, Милена Поповић Субић, Архив Војводине, Нови Сад 2023.
Scroll to Top