Издавачка делатност

Архив Војводине развија своју издавачку делатност од 1954. у едицији Зборник државних архива Војводине, од 1956. године у едицији Посебна издања, а од 1958. године и у едицији Научноинформативна средства о архивској грађи. Архив објављује и каталоге тематских архивских изложби докумената, као и зборнике стручних и научних радова са стручних скупова свих типова, које Архив организује, али и друга издања у сарадњи и саиздаваштву са установама културе, просвете и науке из земље и иностранства. Архив Војводине је 2004. године обновио рад Друштва архивских радника Војводине (ДАРВ) и од тада подстиче и доприноси стручном развоју ДАРВ-е, посебно његове издавачке делатности и часописа Архивски анали. Од 2006. године Архив публикује и електронска издања, а 2018. започео је објављивање часописа Археон. Током 2019. године Архив је установио још једну едицију – Студије и огледи, и проширио своју издавачку делатност специфичним формама публиковања, који су регистровани код Националног ISSN центра Србије.

Scroll to Top