Аналитички инвентари Архива Војводине

 1. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч (1745–1777). Aналитички инвентар, XIII/1 (1745–1777), Архив Војводине, Нови Сад 2000.
 1. Валрабенштајн, Јован, Јован Караба: Илирска дворска комисија, депутација – Беч (1745–1777). Аналитички инвентар, XIII/2 (1745–1777), Архив Војводине, Нови Сад 2010.

 1. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска канцеларија – Беч (1791–1792). Aналитички инвентар, X/1 (1791), Архив Војводине, Нови Сад 1996; електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2006.
 1. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска канцеларија – Беч (1791–1792). Aналитички инвентар, X/2 (1791–1792), Архив Војводине, Нови Сад 1996; електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2006.
 1. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска канцеларија – Беч (1791–1792). Aналитички инвентар, X/3 (1791–1792), Архив Војводине, Нови Сад 1997; електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2006.

 1. Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor (1688–1849). Analitički inventar, VIII/1 (1688–1728), Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1987; Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/1 (1688–1728), друго, прерађено издање, приредио Слободан Радовановић, Архив Војводине, Нови Сад 1999.
 1. Jakovljević, Milan, Lajčo Matković: Bačko-bodroška županija – Sombor (1688–1849). Katalog regesta, VIII/2 (1729–1755), Arhiv Vojvodine, Novi Sad 1991.
 1. Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor (1688–1849). Katalog odabranih regesta, VIII/3 (1756–1770), Arhiv Vojvodine, Novi Sad 1992.
 1. Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor (1688–1849). Katalog odabranih regesta, VIII/4 (1771–1779), Arhiv Vojvodine, Novi Sad 1993.
 1. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних регеста, VIII/5 (1780–1784), Архив Војводине, Нови Сад 1994.
 1. Матковић, Лајчо, Тадија Гросингер: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/6 (1785–1787), Архив Војводине, Нови Сад 1995.
 1. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/7 (1788–1789), Архив Војводине, Нови Сад 1996.
 1. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/8 (1790–1793), Архив Војводине, Нови Сад 1997.
 1. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/9 (1794–1800), Архив Војводине, Нови Сад 1998.
 1. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/10 (1801–1805), Архив Војводине, Нови Сад 2005.
 1. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/11 (1806–1809), Архив Војводине, Нови Сад 2014.

 1. Тодоровић, М. Владислав: Тамишка жупанија (1779–1849). Аналитички инвентар, XIV/1 (1731–1782), Архив Војводине, Нови Сад 2005.
 1. Крејић, М. Митар: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/2 (1782–1784), Архив Војводине, Нови Сад  2008.
 1. Авакумовић, Загорка: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/3 (1785–1790), Архив Војводине, Нови Сад 2015.
 1. Авакумовић, Загорка: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/4 (1791–1795), електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

 1. Јакшић, Дејан: Торонталска жупанијa (1731–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XV/1 (1731–1785), Архив Војводине, Нови Сад 2008.
 1. Трбојевић, Олгица: Торонталска жупанијa (1731–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XV/2 (1786–1790), Архив Војводине, Нови Сад 2011.
 1. Трбојевић, Олгица: Торонталска жупанија (1731–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XV/3 (1791–1795), Архив Војводине, Нови Сад 2017.
 1. Трбојевић, Олгица, Торонталска жупанија (1731–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XV/4 (1796–1800), електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2020.

 1. Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац – Сомбор (1849–1852), приредио Слободан Радовановић. Аналитички инвентар, IX/1 (1849–1850), Архив Војводине, Нови Сад 1993.
 1. Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац – Сомбор (1849–1852), приредио Слободан Радовановић. Аналитички инвентар, IX/2 (1850), Архив Војводине, Нови Сад 1994.
 1. Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац – Сомбор (1849–1852), приредио Слободан Радовановић. Аналитички инвентар, IX/3 (1850–1852), Архив Војводине, Нови Сад 1996.

 1. Radovanović, Slobodan, Mira Derušek: Zemaljska uprava za Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat (1849–1861). Analitički inventar, II/1 (prezidijalni spisi, 1849–1851), Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1978.
 1. Tomurad, Biserka, Mira Derušek: Zemaljska uprava za Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat (1849–1861). Analitički inventar, II/2 (prezidijalni spisi, 1851–1853), Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1979.
 1. Grosinger, Tadija: Zemaljska uprava za Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat (1849–1861). Analitički inventar, II/3 (prezidijalni spisi, 1853), Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1983.
 1. Grosinger, Tadija: Zemaljska uprava za Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat (1849–1861). Analitički inventar, II/4 (prezidijalni spisi, 1853–1854), Arhiv Vojvodine, Novi Sad 1989.
 1. Grosinger, Tadija: Zemaljska uprava za Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat (1849–1861). Analitički inventar, II/5 (prezidijalni spisi, 1854–1855), Arhiv Vojvodine, Novi Sad 1990.
 1. Grosinger, Tadija: Zemaljska uprava za Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat (1849–1861). Analitički inventar, II/6 (prezidijalni spisi, 1855–1856), Arhiv Vojvodine, Novi Sad 1991.
 1. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/7 (президијални списи, 1856–1857), Архив Војводине, Нови Сад 1992.
 1. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/8 (президијални списи, 1856–1859), Архив Војводине, Нови Сад 1993.
 1. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/9 (президијални списи, 1857), Архив Војводине, Нови Сад 1994.
 1. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/10 (президијални списи, 1857–1858), Архив Војводине, Нови Сад 1995.
 1. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/11 (президијални списи, 1858), Архив Војводине, Нови Сад 1995.
 1. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/12 (президијални списи, 1858–1859), Архив Војводине, Нови Сад 1995.
 1. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/13 (президијални списи, 1859), Архив Војводине, Нови Сад 1995.
 1. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/14 (президијални списи, 1859), Архив Војводине, Нови Сад 1996.
 1. Гросингер, Тадија, Данијела Бранковић: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/15 (президијални списи, 1859–1860), Архив Војводине, Нови Сад 1998.
 1. Бранковић, Данијела: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат (1849–1861). Aналитички инвентар, II/16 (президијални списи, 1860–1861), Архив Војводине, Нови Сад 2000.

 1. Валрабенштајн, Јован: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор (1849–1853). Аналитички инвентар, XI/1 (1849–1851), Архив Војводине, Нови Сад 1997.
 1. Валрабенштајн, Јован: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор (1849–1853). Аналитички инвентар, XI/2 (1851–1852), Архив Војводине, Нови Сад 1998.
 1. Бранковић, Данијела: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор (1849–1853). Аналитички инвентар, XI/3 (1852), Архив Војводине, Нови Сад 2003.
 1. Бранковић, Данијела: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор (1849–1853). Аналитички инвентар, XI/4 (1853), Архив Војводине, Нови Сад 2003.

 1. Радовановић, Слободан: Комесаријат за Горњу Бачку – Баја (1850–1853). Аналитички инвентар, XII, Архив Војводине, Нови Сад 1998.

 1. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Банатa (1851–1861). Каталог одабраних садржаја докумената, XVI/1 (1851–1854), Архив Војводине, Нови Сад 2011.
 1. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната (1851–1861). Аналитички инвентар, XVI/2 (1856–1861) Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат – Темишвар (1854–1861) 1854–1861, президијални списи, електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2019.

 1. Бранковић, Данијела: Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918). Каталог одабраних садржаја докумената, XVII/1 (1702–1787) Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија, Архив Војводине, Нови Сад 2013.
 1. Бранковић, Данијела: Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918). Каталог одабраних садржаја докумената, XVII/2 (1788–1791), електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2020.

 1. Заповедништво утврђеног места Петроварадин – Нови Сад (1914–1915). Службена преписка, превод, XVIII, група аутора, Архив Војводине, Нови Сад 2014.

 1. Бубњевић, Љиљана: Петроварадински војни суд (1914–1917). Аналитички инвентар, XXI, Архив Војводине, Нови Сад 2017.

 1. Предојевић, Ненад: Бачка епархија (1775–1944), приредио Дејан Јакшић. Аналитички инвентар, електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

 1. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар / Analitikus leltár, XIX/1, двојезично, Архив Војводине, Нови Сад 2016.
 1. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар / Аnalitikus leltár, XIX/2, двојезично, електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2019.

 1. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941). Аналитички инвентар, XX/1 (1861–1922), Архив Војводине, Нови Сад, 2016.
 1. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941), приредио Дејан Јакшић. Аналитички инвентар, XX/2 (1863–1927), електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2018.
 1. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941), приредио Дејан Јакшић. Аналитички инвентар, XX/3 (1851–1923), електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2020.
 1. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941), приредио Дејан Јакшић. Аналитички инвентар, XX/4 (1849–1954), електронско издање, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

 1. Збирка Љубомира Бошкова – списи Сергија Троицког, (Ф. 522, 1913–1979). Аналитички инвентар, Архив Војводине, Нови Сад 200?.

 1. Предојевић, Ненад: Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941. Аналитички инвентар (1927–1941), Архив Војводине, Нови Сад 2012.

 1. Куч, Сања: Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine (1943–1945). Analitički inventar, I, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1978.

 1. Trujić, Vera: Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju – Novi Sad (1944–1945). Analitički inventar, V, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1981.
 1. Trujić, Vera: Vojna oblast za Bačku i Baranju – Novi Sad (1944–1945) / Vojna oblast za Banat – Petrovgrad (1944–1945). Analitički inventar, VI, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1982.

 1. Nikolić, Nikola i Dobai Ibolja: Glavna komisija za naseljavanje boraca u Vojvodini – Novi Sad (1945–1948). Analitički inventar, IV/1, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1979.
 1. Nikolić, Nikola i Dobai Ibolja: Glavna komisija za naseljavanje boraca u Vojvodini – Novi Sad (1945–1948). Analitički inventar, IV/2, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1979.

 1. Nikolić, Nikola i Zlata Kozobarić: Odeljenje za agrarnu reformu i kolonizaciju Glavnog izvršnog odbora APV Novi Sad (19451951). Analitički inventar, III, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1978.

 1. Bućan, Dragica i Sanja Kuč-Šćekić: Pokrajinski odbori strukovnih sindikata radnika poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije (19501967). Analitički inventar, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1986.

 1. Bućan, Dragica i Sanja Kuč-Šćekić:
  Sindikat poljoprivrednih radnika i službenika Jugoslavije, Pokrajinski odbor za Vojvodinu – Novi Sad (1950–1959) /
  Sindikat radnika i službenika prehrambene i duvanske industrije Jugoslavije, Pokrajinski odbor za Vojvodinu – Novi Sad (1951-1959) /
  Sindikat radnika poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije Jugoslavije, Pokrajinski odbor za Vojvodinu – Novi Sad (1959-1967). Analitički inventar, VII, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1986.
Scroll to Top