Остала научно-информативна средства о архивској грађи


Грађа за историју (народа) Војводине (1958–1985)
 1. Gavrilović, Slavko: Građa za privrednu i društvenu istoriju Srema početkom XIX stoleća, Građa za istoriju naroda Vojvodine, br. 1, Istorijski arhiv Autonomne Pokrajine Vojvodine, Sremski Karlovci, 1958.
 1. Гавриловић, Славко: Грађа о Срему и његовим везама са Србијом (1804–1815), Грађа за историју народа Војводине, бр. 2, Историјски архив Аутономне Покрајине Војводине, Сремски Карловци 1965.
 1. Албуљ, Дивна: Грађа за историју радничког покрета и КПЈ у Војводини (1918–1929), Грађа за историју народа Војводине, бр. 3, Историјски архив Аутономне Покрајине Војводине, Сремски Карловци 1966.
 1. Мирнић, Јосип, Калман Чехак и Данило Кецић: Грађа за историју радничког и социјалистичког покрета у Војводини (1868–1890), Грађа за историју народа Војводине, бр. 4, Историјски архив Аутономне Покрајине Војводине, Сремски Карловци 1968.
 1. Петровић, Никола: Светозар Милетић и Народна странка (18601885), књига 1 (18601869), Грађа за историју народа Војводине, бр. 5, Историјски архив Аутономне Покрајине Војводине, Сремски Карловци 1968.
 1. Петровић, Никола: Светозар Милетић и Народна странка (18601885), књига 2 (18701875), Грађа за историју народа Војводине, бр. 6, Историјски архив Аутономне Покрајине Војводине, Сремски Карловци 1969.
 1. Василић, Љубица: Покрајински комитет КПЈ за Војводину (1941–1945), Грађа за историју Војводине, бр. 7, Архив Војводине – Институт за изучавање историје Војводине, Сремски Карловци – Нови Сад 1971.
 1. Kecić, Danilo i Milenko Palić: Komunistička Partija i revolucionarni radnički pokret u Vojvodini (1919–1941), Tom 1 (1919-1929), Građa za istoriju Vojvodine, br. 8, Arhiv Vojvodine – Institut za izučavanje istorije Vojvodine – Istorijski arhiv PK SK Vojvodine, Sremski Karlovci – Novi Sad 1971.
 1. Kecić, Danilo, Milenko Palić i Đorđe Milanović: Komunistička Partija i revolucionarni radnički pokret u Vojvodini (1919–1941), Tom 2 (1929-1941), Građa za istoriju Vojvodine, br. 8, Arhiv Vojvodine – Institut za izučavanje istorije Vojvodine – Istorijski arhiv PK SK Vojvodine, Sremski Karlovci – Novi Sad 1971.
 1. Gavrilović, Slavko i Nikola Petrović: Temišvarski sabor 1790, Građa za istoriju Vojvodine, br. 9, Arhiv Vojvodine – Institut za izučavanje istorije Vojvodine – Istorijski arhiv PK SK Vojvodine, Sremski Karlovci – Novi Sad 1972.
 1. Василић, Љубица: Окружни комитети КПЈ за Војводину (1941–1943), Грађа за историју Војводине, бр. 10, Архив Војводине – Институт за изучавање историје Војводине – Музеј социјалистичке револуције Војводине, Сремски Карловци – Нови Сад 1975.
 1. Василић, Љубица: Окружни комитети КПЈ за Војводину (1944–1945), Грађа за историју Војводине, бр. 11, Архив Војводине – Институт за историју – Музеј социјалистичке револуције Војводине, Сремски Карловци – Нови Сад 1978.
 1. Попов, Јелена: Главни народноослободилачки одбор Војводине (1943–1945), Грађа за историју Војводине, бр. 12, Архив Војводине – Институт за изучавање историје Војводине – Музеј социјалистичке револуције Војводине, Сремски Карловци – Нови Сад 1977.
 1. Kecić, Danilo: Sindikalni pokret drvodeljskih radnika u Vojvodini (1935–1941), Građa za istoriju Vojvodine, br. 13, Arhiv Vojvodine – Filozofski fakultet, Institut za istoriju – Muzej Socijalističke revolucije Vojvodine, Sremski Karlovci – Novi Sad 1978.
 1. Kecić, Danilo: Sindikalni pokret drvodeljskih radnika u Vojvodini (1935–1941), Građa za istoriju Vojvodine, br. 14, Arhiv Vojvodine – Filozofski fakultet, Institut za istoriju – Muzej Socijalističke revolucije Vojvodine, Sremski Karlovci – Novi Sad 1979.
 1. Kecić, Danilo: Sindikalni pokret drvodeljskih radnika u Vojvodini (1935–1941), Građa za istoriju Vojvodine, br. 15, Arhiv Vojvodine – Filozofski fakultet, Institut za istoriju – Muzej Socijalističke revolucije Vojvodine, Sremski Karlovci – Novi Sad 1980.
 1. Kecić, Danilo: Sindikalni pokret drvodeljskih radnika u Vojvodini (1935–1941), Građa za istoriju Vojvodine, br. 16, Arhiv Vojvodine – Filozofski fakultet, Institut za istoriju – Muzej Socijalističke revolucije Vojvodine, Sremski Karlovci – Novi Sad 1982.
 1. Čehak, Kalman: Radnički pokret u Vojvodini (1890–1914) / Csehák Kálmán: Munkásmozgalom Vajdaságban (1890–1914), Građa za istoriju Vojvodine, br. 17, dvojezično, Arhiv Vojvodine – Filozofski fakultet, Institut za istoriju – Muzej Socijalističke revolucije Vojvodine, Sremski Karlovci – Novi Sad 1985.

Научно-обавештајна средства о архивској грађи у архивима Војводине (1968–1970)
 1. Krajčinović, Katarina: Savez zemljoradničkih zadruga / Trujić, Vera: Prometna centrala zemljoradničkih zadruga. Naučno-obaveštajna sredstva o arhivskoj građi u arhivima Vojvodine (istorijske beleške i sumarni inventari), Br. 1, Istorijski arhiv Autonomne Pokrajine Vojvodine, Sremski Karlovci 1968.
 1. Arhivski fondovi o agrarnoj reformi i kolonizaciji (1919-1945) [Nikola Nikolić: Komisija za likvidaciju agrarne reforme u Novom Sadu / Tatjana Bulić: Županijski agrarni ured u Subotici / Milan Đukanov: Komisija za likvidaciju agrarne reforme u Vršcu]. Naučno-obaveštajna sredstva o arhivskoj građi u arhivima Vojvodine (istorijske beleške i sumarni inventari), Br. 2, Istorijski arhiv SAP Vojvodine, Sremski Karlovci 1969.
 1. Lalić, Sredoje i Velimir Mihajlović: Crkvena arhivska građa u Vojvodini, Ada–Dužine. Naučno-obaveštajna sredstva o arhivskoj građi u arhivima Vojvodine (istorijske beleške i sumarni inventari), Br. 3, Istorijski arhiv SAP Vojvodine, Sremski Karlovci 1970.

Научно-информативна средства о снимљеној архивској грађи (1969–1980)
 1. Kovač, Stevan: Pregled snimljene arhivske građe iz stranih arhiva, Istorijski arhiv AP Vojvodine, Sremski Karlovci 1969.
 1. Kovač, Ištvan: Popis na osnovu VII zakonskog člana iz 1827. godine. Naučno-informativna sredstva o snimljenoj arhivskoj građi (inventari), Br. 1. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1971.
 1. Kovač, Ištvan: Mikrofilmoteka Arhiva Vojvodine. Naučno-informativna sredstva o snimljenoj arhivskoj građi (inventari), Br. 2. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1980.

Извештаји о истраживачком раду у иностранству
(издања Архива Војводине и Заједнице архива Војводине)
(1968–1992)
 1. Izveštaj o istraživačkom radu u arhivima SR Rumunije (u Bukureštu, Temišvaru, Aradu, Jašiju i Sibinju i nekim bibliotekama). Istorijski arhiv AP Vojvodine, Sremski Karlovci 1968.
 1. Tot, Spomenka: Spisak naučno-obaveštajnih sredstava o arhivskoj građi u stranim arhivima. Istorijski arhiv AP Vojvodine, Sremski Karlovci 1969.
 1. Izveštaji o istraživačkom radu u arhivima N. R. Mađarske. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 1. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1970.
 1. Izveštaji o istraživačkom radu u arhivima SR Rumunije. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 2. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1970.
 1. Izveštaji o istraživačkom radu u arhivima ČSSR. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 3. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1970.
 1. Trifu, Oktavijan: Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima SR Rumunije. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 4. Zajednica arhiva Vojvodine, Sremski Karlovci 1971.
 1. Lalić, Sredoje: Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima i drugim ustanovama SSSR. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 5. Zajednica arhiva Vojvodine, Sremski Karlovci 1972.
 1. Čehak, Kalman, Ištvan Kovač i Tadija Grosinger: Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima NR Mađarske. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 6. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1976.
 1. Kovač, Ištvan: Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima NR Mađarske. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 7. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1980/1981.
 1. Kovač, Ištvan, Piroška Nađ i Gašpar Ulmer: Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima NR Mađarske. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 8. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1984.
 1. Čehak, Kalman, Slobodan Radovanović i Jovan Valrabenštajn: Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima SR Rumunije. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 9. Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1984.
 1. Hegediš, Antal, Slobodan Radovanović i Gašpar Ulmer: Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima Mađarske. Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu, Sveska 10. Arhiv Vojvodine, Novi Sad 1992.
Scroll to Top