Међународна конференција о I светском рату

Међународна конференција о Првом светском рату

Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, Архив Војводине организује Другу међународну конференцију у оквиру мултимедијалног вишегодишњег пројекта „ВРЕМЕ – СЕЋАЊЕ – ИДЕНТИТЕТ – АРХИВ“, која ће бити одржана 2930. октобра  2015. године у Новом Саду.

Добровољачки покрет има дугу историју и традицију. Улога добровољаца и цивилног становништва у Првом светском рату била је веома значајна, не само због њиховог учешћа у борбама, већ и са политичког и моралног аспекта. Многи од њих нису ушли у историју, али је њихов допринос био толики да заслужују да буду отргнути од заборава. Стога вас позивамо да учествујете у раду на скупу и представите ваш стручни или научни рад, који ће бити објављен у тематском електронском Зборнику Архива Војводине почетком 2016. године.

Сажетак рада на српском и енглеском језику (за домаће ауторе), а странци само на енглеском језику, треба доставити најкасније до 7. 9. 2015. године, електронским путем на адресу: conferenceww1@gmail.com и у штампаној форми на адресу: Архив Војводине (за Конференцију), 21000 Нови Сад, Дунавска 35

Радови ће бити одабрани најкасније до 25. септембра 2015. године. Обавестићемо Вас о редоследу излагања на Конференцији.

Упутство ауторима

 

Scroll to Top