Одељења и запослени

Одељење за документацију, информације и информациони систем
Одељење за дигитализацију и микрофилмовање
Одељење за издавачку делатност
Одељење депо службе
Одељење за сређивање и обраду старије архивске грађе (до 1918. године)
Одељење за сређивање и обраду новије архивске грађе (од 1918. године)
Одељење за опште послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ИНФОРМАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Група за матичне послове Архива

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ И МИКРОФИЛМОВАЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

ОДЕЉЕЊЕ ДЕПО СЛУЖБЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ СТАРИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ (до 1918. године)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ НОВИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ (од 1918. године)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 • Сњежана Марјановић, руководилац правних, кадровских и административних послова
  snjezana.m@arhivvojvodine.org.rs

Група за правне, кадровске и административне послове – Писарница

Група за финансијско–рачуноводствене послове

Група за заштиту и безбедност на раду и заштиту од пожара – одржавање хигијене и одржавање безбедности зграде

 • Бранислав Пемац, руководилац
  branislav.p@arhivvojvodine.org.rs
 • Весо Вуковић
  veso.v@arhivvojvodine.org.rs
 • Бруно Гуалтиери, домар / мајстор одржавања
 • Слободан Дапчевић, портир/чувар
 • Жарко Толимир, портир/чувар
 • Славко Илић, портир/чувар
 • Милена Ђисалов, спремачица
 • Сања Радовић Љубинковић, спремачица
Scroll to Top