Онлајн платформе Архива Војводине

  1. КУЛТУРА СЕЋАЊА НОВОГ САДА – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину, ISSN (Online) 2620-200X (2019– ).
  2. Платформа ЗЛОЧИНИ НАД СЛОВАЦИМА У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
  3. АРХИВУМ – Портал Архива Војводине, ISSN (Online) 2683-440 (2019– ).
  4. Платформа УСТАШКА ЗВЕРСТВА
  5. Платформа УГРОЖЕНА БАШТИНА, ISSN (ONLINE) 2737-9396 (2020– ).
  6. Платформа ЖРТВЕ У СРЕМУ (1941–1945)
  7. Платформа КОНФЕСИЈЕ У РЕГИОНУ (1756–1895) – Презентација црквених матичних књига

 Платформа ЖРТВЕ У СРЕМУ (1941–1945)

ПЛАТФОРМА УГРОЖЕНА БАШТИНА  Платформа УСТАШКА ЗВЕРСТВА

АРХИВУМ – ПОРТАЛ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ  Платформа ЗЛОЧИНИ НАД СЛОВАЦИМА У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

КУЛТУРА СЕЋАЊА НОВОГ САДА

Scroll to Top