Архив Војводине

Радно време читаонице је од 8 до 14 часова, сваког радног дана од понедељка до петка.
Лице за контакт:
Јованка Алимпић Вујичић
021/489-18-29

Радно време писарнице је радним даном од 8 до 13 часова.
Лице за контакт:
Љиљана Дрљача
021/489-18-27

Захтеви странака:
E-mail: zahtev@arhivvojvodine.org.rs
Сала за истраживаче:
E-mail: jovanka.av@arhivvojvodine.org.rs
Организовање програмских активности:
E-mail: sanja.d@arhivvojvodine.org.rs

Лице задужено за заштиту података о личности: Милена Поповић Субић
E-mail: milena.ps@arhivvojvodine.org.rs
021/489-18-27, 064/8240330

Жарка Васиљевића 2А
21101 Нови Сад
Република Србија

Телефон: +381 21 4891 800
Факс: +381 21 522 332

Scroll to Top