Контакт

Архив Војводине

Читаоница
Радно време: од 8 до 14 часова, сваког радног дана од понедељка до петка.
Лице за контакт:
Јованка Алимпић Вујичић
E-mail: jovanka.av@arhivvojvodine.org.rs
Телефон: 021/489-18-29

Писарница
Радно време: од 8 до 13 часова, сваког радног дана од понедељка до петка.
Лице за контакт:
Љиљана Дрљача
Телефон: 021/489-18-27

Захтеви странака
E-mail: zahtev@arhivvojvodine.org.rs

Организовање програмских активности
Лице за контакт:
Сања Демировић
E-mail: sanja.d@arhivvojvodine.org.rs

Приступ информацијама од јавног значаја
Лица за контакт:
Горан Тубић
E-mail:goran.t@arhivvojvodine.org.rs

Заштита података о личности
Лице за контакт:
Милена Поповић Субић
E-mail: milena.ps@arhivvojvodine.org.rs
Телефон: 021/489-18-27, 064/8240330

Служба за заштиту архивске грађе ван Архива
Лица за контакт:
Нада Берић
E-mail: nada.beric@arhivvojvodine.org.rs
Станислава Блажевић
E-mail: stanislava.bl@arhivvojvodine.org.rs

Адреса:
Жарка Васиљевића 2А
21101 Нови Сад
Република Србија
Телефон: +381 21 4891 800
Факс: +381 21 522 332
E-mail: info@arhivvojvodine.org.rs
tehnickisekretar@arhivvojvodine.org.rs

Званичан лого установе за преузимање:
tif – color
tif b/w
jpg – color
jpg – b/w

Scroll to Top