Коришћење грађе

  • Коришћење архивске грађе је један од најважнијих крајњих циљева свих послова на заштити архивске грађе због тога што је она основни и незаменљиви део културне баштине, који обезбеђује опстанак људског памћења и представља извор првог реда за научнике из области историје и других друштвених наука.
  • Коришћење архивске грађе подразумева њено истраживање у научне и друге истраживачке сврхе и издавање уверења на основу чињеница садржаних у архивској грађи у јавноправне и приватноправне сврхе.

Читаоница

Одлука o нaчину коришћења архивске грађе у Архиву
Захтев за издавање архивске грађе
Матични лист корисника
Ценовник

Захтеви странака

Захтев за истраживање података о пореклу породице
Молба за издавање уверења о колонизацији
Захтев за издавање фотокопије докумената у вези са покретањем поступака за рехабилитацију
Захтев за издавање фотокопије докумената у вези са одузимањем непокретне имовине
Захтев за издавање фотокопије пријаве Комисији за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача
Молба за издавање уверења о положеном стручном испиту у Педагошком заводу Војводине
Молба за издавање уверења о положеном стручном испиту при Извршном већу Војводине
Захтев за истраживање података о завршеној вишој школи
Уплатница
Scroll to Top