Сарадња на националном нивоу

Сарадња Архива Војводине са научним и институцијама културе,
као и са удружењима регистрованим на простору Републике Србије:

 • Музеј Војводине, протокол потписан 20. 8. 2018. године
 • Етнографски институт Српске академије наука и уметности, протокол потписан 27. 2. 2019. године
 • Фондација „Матица мира” Нови Сад, протокол потписан 27. 2. 2019. године
 • Инкубатор мултимедијалне уметности и креативних индустрија – Резон, протокол потписан 15. 4. 2019. године
 • Филолошки факултет Универзитета у Београду, протокол потписан 28. 8. 2019. године
 • Удружење потомака Михајла Идворског Пупина, протокол потписан 28. 8. 2019. године
 • Удружење за културу, уметност и међународну сарадњу „Адлигат”, протокол потписан 18. 6. 2020. године
 • Дечији културни центар Нови Сад, протокол потписан 1. 7. 2020. године
 • Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, протокол потписан 7. 7. 2020. године
 • Тераформинг, протокол потписан 13. 7. 2020. године
 • Српско археолошко друштво, протокол потписан 15. 7. 2020. године
 • Новинско-издавачка установа „Hlas ľudu”, протокол потписан 29. 7. 2020. године
 • Музеј Срема у Сремској Митровици, протокол потписан 29. 9. 2020. године
 • Студентски културни центар, протокол потписан 3. 11. 2020. године
 • Јеврејска општина Нови Сад, протокол потписан 4. 2. 2021. године
 • Завичајни клуб општине Шид, протокол потписан 4. 2. 2021. године
 • Архиви југоисточне Србије: Историјски архив Ниш, Архив Лесковац, Архив „31. јануар”, Архив „Тимочке крајине”, Историјски архив Пирот, Историјски архив Топлице, протокол потписан 26. 2. 2021. године
 • Иницијативa за промоцију и унапређење здравља, протокол потписан 23. 3. 2021. године
 • Национални савет буњевачке националне мањине, протокол потписан 29. 3. 2021. године
 • Музеј жртава геноцида, протокол потписан 19. 11. 2021. године
 • Организација српских студената у иностранству – ОССИ, протокол потписан 27. 12. 2021. године
 • Народна библиотека „Доситеј Обрадовић” Стара Пазова, протокол потписан 23. 6. 2022. године
Scroll to Top