Нормативна акта

ОДЛУКЕ
  1. Одлука о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала (донета 29. 07. 2003, “Сл. лист АП Војводине”, бр. 11/2003)
СТАТУТ
  1. Статут (донет 22. 03. 2021, решење Покрајинске владе од 31. 03. 2021)
  2. Одлука о изменама и допунама Статута (донета 01. 10. 2021, решење Покрајинске владе од 20. 10. 2021)
  3. Одлука о измени Статута (донета 10. 12. 2021, решење Покрајинске владе од 05. 01. 2022)
  4. Одлука о измени Статута (донета 14. 03. 2022, решење Покрајинске владе од 13. 04. 2022)
ИНФОРМАТОР И ДРУГА АКТА
  1. Информатор о раду Архива Војводине (2016/2017)
  2. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (од 05. 04. 2024)
ПРАВИЛНИЦИ
  1. Правилник о начину обављања послова јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга у Архиву Војводине (од 07. 08. 2020)
  2. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Архиву Војводине (од 20. 12. 2023)
  3. Правилник о безбедности информационо-комуникационих система Архива Војводине (од 19. 03. 2024)
Scroll to Top