Најава догађаја – Међународна конференција

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Архив Војводине, установа културе од националног значаја, поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, у оквиру међународног вишегодишњег пројекта, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, организује другу

Међународну конференцију

УЧЕШЋЕ ДОБРОВОЉАЦА И УЛОГА ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Добровољачки покрет има дугу историју и традицију. Улога добровољаца и цивилног становништва у Првом светском рату је била изузетно значајна, не само због њиховог учешћа у борбама, већ и са политичког и моралног аспекта. Многи добровољци нису ушли у историју, али је њихов допринос био толико велики да заслужују да буду отргнути од заборава. Сви радови са Конференције ће бити објављени у Зборнику Архива Војводине у електронском облику до краја 2015. године, а током 2016, ће Зборник бити одштампан.

Рад дводневне (29–30. октобар 2015) Међународне конференције ће се одвијати у сесијама, у којима ће учествовати 29 излагача из земље и иностранства који ће изложити своје стручне, научне или прегледне радове, а сваку сесију ће водити модератор који ће после излагања водити дискусију.

Нови Сад, хотел „Путник“ Конгресна сала (Илије Огњановића 24)
Четвртак, 29. октобар 2015, с почетком у 10.00 сати

 

Овде можете видети Програм са распоредом излагања на Међународној конференцији: Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату

Scroll to Top