4. СУСРЕТИ КОНЗЕРВАТОРА-РЕСТАУРАТОРА АРХИВСКОГ ГРАДИВА, КЊИЖНИЧНЕ ГРАЂЕ И УМЈЕТНИНА НА ПАПИРУ У РИЈЕЦИ

Државни архив у Ријеци је у сарадњи са Хрватским државним архивом и Свеучилиштем у Дубровнику организовао научно-стручни скуп „4. сусрети конзерватора-рестауратора архивског градива, књижничне грађе и умјетнина на папиру”,на коме су се окупили конзерватори-рестауратори запослени у архивима, библиотекама, музејима, рестаураторским заводима, универзитетима и сродним установама из Хрватске и иностранства. Скупу који је одржан 8. и 9. новембра 2023. присуствовали су конзерватори папира из Архива Војводине мр Вишња Николић и Маја Јокмановић.

На почетку дводневног програма одржаног у згради Поморског и повјесног музеја Хрватског приморја Ријека, некадашњој Гувернеровој палачи, присутнима су се обратили директор Државног архива у Ријеци Маркус Лајдек (Markus Leideck), Ива Гобић Витоловић, руководилац Одјела за заштиту, конзервацију, рестаурацију и репрографију архивског градива Државног архива у Ријеци, руководилац др умј. Андреја Драгојевић из Средишњег Лабораторија за конзервацију и рестаурацију Хрватског државног архива, доц. Сања Серхатлић с Одјела за умјетност и рестаурацију Свеучилишта у Дубровнику и Јелена Рубић, руководилац Службе за дигитализацију културне баштине при Министарству културе и медија Републике Хрватске.

Поред бројних усмених излагања која су се тицала заштите писане баштине, представљања пројеката и примера добре праксе, указивања на изазове и проблеме са којима се сусрећу конзерватори, уприличена је и презентација постера где је представљен рад „Испитивање ефикасности еколошки прихватљивих метода деконтаминације архивске грађе” аутора др Ане Томић, др Оље Шовљански и мр Вишње Николић, а који је настао као резултат сарадње конзерватора из Архива Војводине и научника са Катедре за биотехнологију, Технолошког факултета Нови Сад.

Поред постерских презентација, у Мраморној дворани музеја отворена је и изложба „Пројект Бункер – Суставна заштита највреднијих архивалија Државног архива у Ријеци”, чији су аутори Ива Гобић Витоловић, Доријана Малинарић-Мацан и Ема Тур (Ema Thür). Изложбом су представљени резултати десетогодишњих конзерваторско-рестаураторских радова на највреднијим архивалијама, документима и списима.

Поред званичног програма, конзерватори Архива Војводине су заједно са колегама конзерваторима имали прилику да обиђу просторије Лабораторије за конзервацију Државног архива у Ријеци, те да се том приликом боље упознају са радом Одјела за заштиту, конзервацију, рестаурацију и репрографију архивске грађе.

Scroll to Top