Академик САНУ Mиро Вуксановић у посети Архиву Војводине

Академик САНУ Mиро Вуксановић у посети Архиву Војводине

Данас 2. 4. 2021. године у Архиву Војводине договорена је сарадња између Архива Војводине и aкадемика САНУ Мира Вуксановића.

Оквир сарадње чинe писање и стручни одабир „Сабраних дела књижевника и академика САНУ Мира Вуксановића” која ће у издању Архива Војводине бити објављена до краја ове године, уз подршку и помоћ Покрајинске владе АП Војводине.

Scroll to Top