2009. – Анализа стања заштите архивске грађе и регистратурског материјала у Војводини у 2009. години

На колегијуму директора архива у Војводини одржаном 28. септембра 2009. представљена је анализа стања заштите архивске грађе и регистратурског материјала у Аутономној Покрајини Војводини након стручног надзора који је обавила Комисија Архива Војводине у периоду од 5. до 29. јуна 2009. Колегијуму су присуствовали представници Министарства културе, а секретар Министарства мр Предраг Благојевић је окупљеним представницима архива и локалних самоуправа одговарао на њихове примедбе у вези са новим Законом о култури.

Scroll to Top