Архитектура римокатоличких цркава Војводине од 1699. до 1939. године

Са задовољством Вас позивамо на представљање књиге
Архитектура римокатоличких цркава Војводине од 1699. до 1939. године
у издању Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
Четвртак, 8. децембар 2016. у 12.00 сати
Галерија Архива Војводине, Нови Сад, Дунавска 35 (улаз са Рибље пијаце)

 


Са задовољством Вас позивамо на представљање књиге

Архитектура римокатоличких цркава Војводине од 1699. до 1939. године
у издању Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
Четвртак, 8. децембар 2016. у 12.00 сати
Галерија Архива Војводине, Нови Сад, Дунавска 35 (улаз са Рибље пијаце)

О књизи ће говорити:
Поздравна реч, Бранимир Андрић, директор Архива Војводине
Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине
Монс. мр Ђуро Гашпаревић, бискуп сремски
Проф. др Александар Кадијевић, рецензент
Проф. др Дубравка Ђукановић, ауторка

 

 

Студија нововековне римокатоличке сакралне архитектуре Војводине представља свеобухватну синтезу свих спроведених истраживања, како теренских и архивских (22 музеја и архива у 6 земаља), тако и истраживања објављених извора (502 референтне јединице) у чијем је фокусу било архитектонско стваралаштво проучаваног периода у матичној земљи, у државама у непосредном окружењу, као и шире на подручју других држава Централне Европе. Основу за истраживање порекла и развоја архитектонске форме римокатоличких сакралних објеката представљали су комплексан истраживачки процес и обимна анализа података који су се непосредно односи на 243 сачувана вредна сакрална објекта. За сагледавање порекла облика и других примарних и секундарних одлика архитектуре римокатоличких цркава у Војводини, у проучаваном периоду такође је било важно и осветљавање ситуације у временима која су претходила проучаваном периоду.

Текст обима 584 странице прати изузетно велики број фотографија, техничких цртежа и архивских докумената, од старих карата, графичких представа, старих фотографија, разгледница и пројеката, до писаних докумената, обимна библиографија, регистар имена и појмова. Посебну вредност представља 11 синтезних карата и табле на којима су представљени сви проучавани објекти и дата анализа њихове хронолошке, стилске и типолошке припадности.

Овим истраживањем су, поред сабирања досадашњих и презентовања новостечених сазнања о архитектури римокатоличких цркава грађених током 18, 19. и у првим деценијама 20. века на данашњој територији АП Војводине, отворена и бројна питања везана за проучавану област новије историје архитектуре и, посредно или непосредно, њој сродне теме. Нова сазнања и изведени закључци о месту, улози и вредности проучаваних објеката могу бити и нова, научно утемељена основа за реинтерпретацију досадашње валоризације објеката који су предмет истраживања, у локалном, регионалном и европском контексту

 

Scroll to Top