Архив Војводине у посети Фондацији „Нови Сад 2021” ЕПК

Архив Војводине у посети Фондацији „Нови Сад 2021” ЕПК


Директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, присуствовао је данас 8. фебруара 2019. године са својим сарадницима Кристијаном Обшустом, МА и Љиљаном Бубњевић, архивистом, састанку са уметничким руководиоцем програма Фондације „Нови Сад 2021ˮ др Лазаром Јовановим.

Тема састанка су били разговори о унапређивању заједничке сарадње на домаћем и међународном нивоу. Један од важних пројеката је Мапирање места сећања и култура сећања Новог Сада, који је представио аутор и координатор пројекта Кристијан Обшуст, као вишегодишњи пројекат посвећен мапирању, бележењу, интерпретацији и презентацији различитих локација – места колективног сећања и комеморације, као и других локација које су битне за културу сећања, колективну меморију и идентитет града као целине.

Пројекат је покренут са основним циљем афирмисања и истраживања културе сећања, неговања критичке културе сећања, као и истраживања различитих форми колективне меморије града.

У правцу остваривања постављених циљева, крајем 2014. године, у склопу реализације прве фазе пројекта, креирана је и покренута интернет презентација која је у потпуности посвећена различитим сегментима истраживане тематике. У том контексту овај сајт, са посебно оформљеном и јединствено конципираном интерактивном мапом и базом података насталим процесом мапирања, као и са додатном библиотеком садржаја, представља основни резултат активности на реализацији пројекта. Сви садржаји који су доступни на сајту, односе се на различите аспекте тематике везане за културу сећања и колективну меморију града и као такви уједно доприносе афирмацији ових тема на општем нивоу.

База података и библиотека текстова које су доступне на сајту омогућавају посетиоцима да се кроз читав низ критички представљених података и едукативно конципираних текстова, упознају са различитим аспектима културе сећања, односно са местима сећања и локацијама официјалне комеморације на простору Новог Сада. Такође, када је реч о презентованим личним сећањима грађана, односно о мапираним локацијама личних сећања који се налазе у бази података, оне представљају посебну врсту значајне документоване грађе.

Узимајући у обзир ширину и комплексност анализираних тема, сложеност методолошког поступка интердисциплинарних истраживања и процеса мапирања, као и условљену динамику реализације, пројекат је вишегодишњи и реализује се етапно у неколико фаза.

Др Лазар Јованов је истакао да је Фондација „Нови Сад 2021ˮ спремна на будућу заједничку сарадњу у виду умрежавања и ширих пројектних активности на поменутом пројекту.

 

 

Scroll to Top