CANZONE SERBA / СРПСКА ПЕСМА

CANZONE SERBA / СРПСКА ПЕСМА

Издавач
Архив Војводине

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор

Коректура српског текста
Светлана Савић

Прелом
Татјана Цавнић

Штампа
ЈП Службени гласник, Београд

Ђовани Ермете Гаета је био песник и композитор који је у својим стиховима умео да оживи дух једне епохе изражавајући на изузетан начин општи, народни и национални значај песме, типичан за Италију и поготову Напуљ. Његова Песма о реци Пијави опевала је борбено залагање Италијана у Великом рату. Начелник генералштаба Армандо Диаз, говорио је да је Гаета способнији од ма ког генерала у мотивисању трупа, а после пада фашизма се чак размишљало да Песма о реци Пијави постане италијанска химна.

Scroll to Top