CANZONE SERBA / СРПСКА ПЕСМА

CANZONE SERBA / СРПСКА ПЕСМА

  Књига је доступна у електронском формату:

 

Ђовани Ермете Гаета

CANZONE SERBA / СРПСКА ПЕСМА

Нови Сад, 2021.

Издавач
Архив Војводине
21000 Нови Сад
Жарка Васиљевића 2А
www.arhivvojvodine.org.rs
За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор
Коректура српског текста
Светлана Савић
Прелом
Татјана Цавнић
Штампа
ЈП Службени гласник, Београд

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top