ДАЈЕ СЕ НА ЗНАЊЕ – ЈАВЉЕНО!

Даје се на знање – јављено! Добошарска служба у Војводини, приредила Љубица Будаћ, Архив Војводине, Нови Сад 2019.

Љубица Будаћ
ДАЈЕ СЕ НА ЗНАЊЕ – ЈАВЉЕНО!

Добошарска служба у данашњој Војводини од средине XVIII века до друге половине XX века кроз одабрану архивску грађу

Нови Сад, 2019.

Scroll to Top