Директор Архива Босне и Херцеговине Саша Клепић посетио је Архив Војводине

Директор Архива Босне и Херцеговине Саша Клепић посетио је Архив Војводине

У петак 6. септембра 2019. године, директор Архива Босне и Херцеговине Саша Клепић посетио је Архив Војводине.

Састанку су присуствовали директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић и сарадници Милена Поповић Субић, пом. директора, Љиљана Дожић, руководилац Одељења за документацију, информације и информациони систем и Дејан Маодуш, руководилац Одељења за дигитализацију и микрофилмовање. Састанку је присуствовала и Јелена Добровић, дизајнерка изложбе Изградња Банске палате у Новом Саду коју припрема Архив Војводине.

Саша Клепић упознао је присутне са радом и приоритетима архивске службе у БиХ.

Директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић презентовао је рад Архива Војводине, те показао депое архива, Лабораторију за конзервацију и рестаурацију архивске грађе и Одељење за дигитализацију и микрофилмовање, као и радове на изградњи амфитеатра у дворишту Архива.

Током сусрета, договорена је сарадња између два архива, првенствено на размени запослених на конзервацији и рестаурацији архивске грађе (конзерватора).

Саша Клепић са представницима Архива Војводине обишао је изложбену поставку Музеја присаједињења 1918.

Scroll to Top