НАСТАВАК САРАДЊЕ СА МУЗЕЈОМ СЛОВАЧКОГ НАРОДНОГ УСТАНКА

ДОГОВОРЕНА САРАДЊА СА ДРЖАВНОМ НАУЧНОМ БИБЛИОТЕКОМ У БАНСКОЈ БИСТРИЦИ

У уторак 28. 3. 2023. године, делегација Архива Војводине (директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, помоћник директора Кристијан Обшуст и оператер у процесу дигитализације Владимир Мучибабић), посетила је Државну научну библиотеку у Банској Бистрици (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici).

Након детаљног обиласка ове престижне институције и упознавања са њеним активностима и збиркама, одржан је радни састанак између представника Архива Војводине и представника Библиотеке на челу са директорком др Олгом Докторовом (PhDr. Oľga Doktorová). Изузев презентовања основне, пројектне и издавачке делатности Архива Војводине представницима Библиотеке, договорена је стратешка сарадња са овом институцијом културе од националног значаја која обухвата следеће аспекте: размену стручњака у циљу специјализоване обуке и размене искустава, нарочито у погледу модерних метода обраде фондова и збирки, укључујући и електронске документе; заједничке научно-истраживачке иницијативе; организовање заједничких догађаја (изложбе, конференције, семинари, саветовања и стручно усавршавање); обезбеђивање приступа архивској грађи ради истраживања а у складу са правилима коришћења архивске грађе Архива и Библиотеке; размену публикација и стручне литературе, као и учествовање стручњака и архивиста као предавача на научним и стручним конференцијама које организује Библиотека или Архив.

Scroll to Top