ДР ДИМИТРИЈЕ КИРИЛОВИЋ

ДР ДИМИТРИЈЕ КИРИЛОВИЋ

  Књига је доступна у електронском формату:

 

Љубица Будаћ

ДР ДИМИТРИЈЕ КИРИЛОВИЋ

Нови Сад, 2021.

Издавач
Архив Војводине
21000 Нови Сад
Жарка Васиљевића 2А
info@arhivvojvodine.org.rs
За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор
Архива Војводине
Лектура
Ивана Гојковић
Скенирање докумената

Владимир Мучибабић
Александар Павловић
Обрада докумената
Владимир Мучибабић

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Др Димитрије Кириловић (Кумане, 1894 – Нови Сад, 1956), државни архивар (1926–1932), управник Државне архиве у Новом Саду (1932–1941), библиотекар Матице српске (1946–1956), универзитетски професор на Катедри за педагогију у Београду, писац, секретар и један од оснивача Историског друштва у Новом Саду и секретар Друштва за Српско народно позориште. Његовим залагањем пренета је из иностранства архивска грађа од изузетног значаја за историју данашње територије АП Војводине.

Scroll to Top