ДР ДИМИТРИЈЕ КИРИЛОВИЋ

Будаћ, Љубица: Др Димитрије Кириловић. Архивист, библиотекар и научни радник. Живот у служби заштите културне баштине Војводине, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

Љубица Будаћ
ДР ДИМИТРИЈЕ КИРИЛОВИЋ
Нови Сад, 2021.

Издавач
Архив Војводине
21000 Нови Сад
Жарка Васиљевића 2А
info@arhivvojvodine.org.rs

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор
Архива Војводине

Лектура
Ивана Гојковић

Скенирање докумената
Владимир Мучибабић
Александар Павловић

Обрада докумената
Владимир Мучибабић

Scroll to Top