Дунавски дијалози у Архиву Војводине

Понедељак, 7. Септембар – Нови Сад
20.00
Ненад Шошкић (Црна Гора),

СЕДМИАВГУСТДВЕХИЉАДЕПЕТНАЕСТЕ
Архив Војводине, Дунавска 35

Scroll to Top