IN MEMORIAM: Горан Тубић (1985–2024)

Наш драги колега Горан Тубић, секретар покрајинске установе, преминуо је 5. јула 2024. године.

Рођен је 28. октобра 1985. године у Новом Саду.

Основну школу „Светозар Марковић Тоза” завршио је у Новом Саду, а школовање је наставио у ЕТШ „Михајло Пупин”. Студирао је на Факултету за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у Новом Саду, где је завршио и мастер студије и стекао звање Дипломирани правник – Мастер права.

Од 2012. до 2018. године радио је у Републичком геодетском заводу на различитим пословима из своје струке. У Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду радио је током 2019. године, такође на пословима из своје струке.

Од 2020. године радио је у Архиву Војводине, на пословима руководиоца општег сектора, а касније на пословима секретара Архива Војводине.

Колектив Архива Војводине памтиће га као изузетно вредног и одговорног колегу, предану и пожртвовану особу ведрог духа и насмејаног.

Његов прерани одлазак представља велики губитак за читав колектив. За све што је учинио нека му је вечна слава и хвала!

Scroll to Top