Историјско друштво у Новом Саду

Историско друштво у Новом Саду, поводом 76-годишњице оснивања Друштва, приредио Мита Секулић, Архив Војводине, Нови Сад 2003.

Поводом 76. годишњице Историјског друштва у Новом Саду Архив Војводине је 20. новембра 2003. отворио изложбу архивских докумената овог научног и културног удружења које се бавило проучавањем прошлости подручја бивше Карловачке митрополије.

Историјско друштво у Новом Саду је било тесно повезано током целог свог постојања са Државном архивом у Новом Саду, а њен управник др Димитрије Кириловић је био секретар Друштва.

Архивска грађа Друштва се чува у Архиву Војводине.

Scroll to Top