ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ(1927–1941) 1861–1941.

Аналитички инвентар
(1927–1941)

Главни и одговорни уредник
Стеван Рајчевић

Уредник
Мр Дејан Јакшић

Редакција Архива Војводине
Весна Башић
Мр Дејан Јакшић
Катарина Марковић
Љиљана Дожић
Милена Поповић Субић

Лектор
Весна Башић

Коректор
Олгица Стефановић

Идеју о оснивању Историског друштва у Новом Саду су заступали истакнути интелектуалци, јавне личности, црквени великодостојници и војна лица. Оснивању Друштва приступило се врло студиозно, те су пре Оснивачке скуп- штине одржана два иницијативна састанка на којима се расправљало о потреби његовог оснивања. Иницијатори састанака су били др Димитрије Кириловић, управник Државне архиве у Новом Саду и Мирко Балубџић, директор Мушке гимназије у Новом Саду.
Оснивачка скупштина Друштва одржана је 18. 9. 1927. године и на њој је за председника Скупштине изабран Димитрије Руварац. За председника Друштва је изабран др Станоје Станојевић, за потпредседника Мирко Балубџић, а за секретара др Димитрије Кириловић. На истој седници су изабрани и чланови Управног и Надзорног одбора, чији мандат је био утврђен на три године. Управни одбор је уједно био и Редакциони одбор гласила Друштва – Гласника Историског друштва у Новом Саду.

Scroll to Top