Истраживање Aрхива Војводине у Мађарској

Истраживање Aрхива Војводине у Мађарској


У периоду од 5. до 9. новембра 2018. године архивисти Архива Војводине, Зоран Стевановић, виши архивиста, и Весна Башић, архивски саветник, заједно са спољним сарадником Ђерђом Мором, филигранологом, истраживали су у Мађарској архивску грађу која се односи на српскe привилегијe у време Краљевине Угарске. Истраживања су спроведена у Арпад музеју у Српском Ковину и Мађарском националном архиву, Архиву Пештанске жупаније у Будимпешти.

Представници Архива Војводине су имали одличне услове за рад и пуну сарадњу мађарских колега, што је додатно допринело успеху истраживања и значајним резултатима.

Scroll to Top