Издавачка делатност Архива Војводине (август 2018 – јануар 2021)

Архив Војводине као значајна културна установа је у контексту свог отварања према јавности а тиме и у смислу креирања новог друштвеног и културног идентитета установе као културне институције која је у потпуности отворена за различите облике сарадње и у потпуности на располагању грађанима као конзументима различитих садржаја, од средине 2018. године неколико десетина пута појачао своју издавачку делатност. Изузев публикација које се односе на архивистичку теорију и праксу, као и припрему научно-информативних средстава о архивској грађи, Архив је публиковао читав низ издања којa су тематски везанa за историју, али и за друге друштвено-хуманистичке науке, при чему је фокус у издаваштву био усмерен на теме које су везане за афирмисање критичке културе сећања. У том контексту, Архив Војводине кроз своју пословну политику и делатност наступа са слоганом „ОТВОРЕНОСТ – ДОСТУПНОСТ – СЕЋАЊЕ – ИДЕНТИТЕТ, који се манифестује и у контексту његове издавачке делатности.

 

Целокупна издавачка делатност Архива је у последње две године редефинисана и подељена у неколико целина, односно едиција:

 1. Научно-информативна средства о архивској грађи
 2. Едиција: Посебна издања
 3. Каталози тематских изложби архивских докумената, библиотечког, музејског и уметничког материјала
 4. Едиција: Студије и огледи
 5. Стручна издања: Друштва архивских радника Војводине (ДАРВ) и Архива Војводине
 6. Тематски зборници радова
 7. Периодична издања
 8. Онлајн континуирани електронски извори
 9. Тематске онлајн платформе за презентацију архивске грађе

 

У најобимнијој едицији Архива „Посебна издања” публиковано је укупно 32 књиге:

 • Долд, Даглас Мериведер: Авантура на Бaлкану 1915, двојезично, приредила Љиљана Дожић, превела с енглеског Ивана Ђокић Саундерсон, Нови Сад 2018.
 • Збирка литографија Франца Гераша „Аустријска војска (1620–1854)” двојезично, приредила Љиљана Бубњевић, Нови Сад 2018; Е-издање, Нови Сад 2019.
 • Авакумовић, Загорка, Јакшић, Дејан: Збирка повеља и диплома Архива Војводине, Нови Сад 2018.
 • Тодоровић, Д. Драган: Доградња Старог здања за време Дунавске бановине (1929–1941). Избор из докумената, Аранђеловац – Нови Сад 2019.
 • Pisarri, Milovan: Sul fronte balcanico: guerra e crimini contro la popolazione civile in Serbia tra il 1914 e il 1918, Novi Sad 2019.
 • Станојевић, Павле: Столеће заборава, друго издање, Нови Сад 2019.
 • Гудовац 1941. Пут злочина, приредио Небојша Кузмановић, двојезично, Нови Сад – Загреб 2019.
 • International Scientific Conference Proceedings Serbian–American relations (2019 Belgrade), Novi Sad – Belgrade 2019.
 • Споменица присаједињења 1918–2018. Круна вековне борбе за ослобођење и уједињење, Нови Сад 2019.
 • Будаћ, Љубица: Даје се на знање – јављено! Добошарска служба у Војводини, Нови Сад 2019.
 • Ivetić, Jovana: Le relazioni diplomatiche tra Serbia e Italia dal Congresso di Berlino all’annessione della Bosnia e Erzegovina (1878–1908), Novi Sad 2019.
 • Тодоровић, Владимир, Бурсаћ, Александар, Ђурђев, Петар: Депортација бачких Јевреја 1944. године, Нови Сад 2019.
 • Константиновић, Стеван: Огледи и студије, Нови Сад 2019.
 • Гавриловић, Сања: У незаборав прошлости. Личности из области културе и уметности од друге половине XIX до прве половине XX века у архивској Збирци др Јована Милекића, Архив Војводине – ДАРВ, Нови Сад 2020.
 • Сеги, Ласло: Студенти са данашње територије АП Војводине на универзитетима и високим школама Краљевине Угарске 1736–1850, двојезично, Архив Војводине – ДАРВ, Нови Сад 2020.
 • Кузмановић, Небојша: Нађмеђер – епопеја српског страдања, Нови Сад 2020.
 • Ненин, Миливој: Стењак Црњанског, Нови Сад 2020.
 • Јакшић, Дејан: Матица племства Бачко-бодрошке жупаније, 1798–1838, Нови Сад 2020.
 • Јовичин, М. Мирослав: Јелини старог Новог Сада као део грчке дијаспоре, Нови Сад 2020.
 • Сремац, Радован: Јеврејске породице у Земуну и околини /JEWISH FAMILIES IN ZEMUN AND THE SURROUNDINGS, двојезично, Нови Сад 2020.
 • Буловић, Иринеј, Радуловић, Селимир: Свети Сава споменица, Архив Војводине – Православна реч, Нови Сад 2020.
 • Сремац, Радован: Русинске породице у селима општине Шид, Нови Сад – Шид 2020.
 • Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–1944, књ. 1, Бачка и Барања, фототипско издање, Архив Војводине – ИК Прометеј, Нови Сад 2020.
 • Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–1944, књ. 2, Срем, свеска 1, фототипско издање, Архив Војводине – ИК Прометеј, Нови Сад 2020.
 • Петровић, Небојша: Архипелаг мржње, Архив Војводине – ЈП Службени гласник, Нови Сад 2020.
 • Марковић, Жељко: Мистерија о пазовачким бициклисткињама. Новинске приче из живота сремских Словака, Нови Сад 2020.
 • Марковић, Саша: Национално без одијума, Архив Војводине – Педагошки факултет у Сомбору, Нови Сад 2020.
 • Марковић, Саша: Од присаједињења до прекрајања – Војводина у Краљевини СХС / Југославији 1918–1941, Нови Сад 2020.
 • Сремац, Радован: Јевреји централне Бачке током прве половине 19. века, Нови Сад 2020.
 • Изабрана дела Благоја Баковића, седам томова, Архив Војводине – ИП Православна реч, Нови Сад 2020.
 • Алексић, Снежана: Добровољно, силом натерано: југоисточни Срем средином ХХ века у документима Историјског архива Београд, Архив Војводине – ИК Прометеј, Нови Сад 2020.
 • Кузмановић, Небојша: Мученици из Чуруга. Чурушка рација – јануар 1942. године, Нови Сад 2021.
 • Кузмановић, Небојша:Од присаједињења до прекрајања. Нови Сад 2021.

 

У новој едицији Архива која носи назив „Студије и огледи” објављена је једна научна монографија и три додатне публикације:

 • Обшуст, Кристијан, Кузмановић, Небојша: Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији (тројезично: српски, словачки, енглески), Нови Сад 2019.
 • Обшуст, Кристијан: Огледи о грчкој класичној старини и словенству: утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства, Нови Сад 2019.
 • Обшуст, Кристијан, Кузмановић, Небојша: Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији (тројезично: српски, словачки, енглески), друго издање, Нови Сад 2020.
 • Dušan, Miletić: EUROPE ACCORDING TO ENGLISH WIKIPEDIA: OPEN-SOURCING THE DISCOURSE ON EUROPE, Е-издање, Нови Сад 2020.

 

У едицији „Научно-информативна средства о архивској грађи” објављена су следећа издања:

 • Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар / Аnalitikus leltár, двојезично, XIX/2, Е-издање, Нови Сад 2019.
 • Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната (1851–1861). Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат – Темишвар (1854–1861), 1854–1861. Президијални списи. Аналитички инвентар (1856–1861), XVI/2, Е-издање, Нови Сад 2019.
 • Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште (1861–1941), приредио Дејан Јакшић. Аналитички инвентар, XX/2, Е-издање, Нови Сад 2018; XX/3, Е-издање, Нови Сад 2020.
 • Бранковић, Данијела: Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918). Каталог одабраних садржаја докумената (1788–1791), XVII/2, Е-издање, Нови Сад 2020.
 • Трбојевић, Олгица: Торонталска жупанија (1731–1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1796–1800), XV/4, електронско издање, Нови Сад 2020.

 

Када је реч о тематским каталозима везаним за изложбену делатност Архива Војводине, објављено је укупно четири каталога:

 • Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908, двојезично, приредила Јована Иветић, Нови Сад 2019.
 • Банска палата. Приче иза приче, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад 2019.
 • Даје се на знање – јављено! Добошарска служба у Војводини, приредила Љубица Будаћ, Нови Сад 2019.
 • Мученици чурушки – отргнути од заборава, приредили Владан Симић, Љиљана Дожић и Небојша Кузмановић, Нови Сад 2021.

 

Архив Војводине је самостално у наведеном периоду публиковао укупно шест издања:

 • Аутентичност електронских докумената (ICA Студија 13-1), превод МАС-ове студије, Нови Сад 2020.
 • Аутентичност електронских докумената (ICA Студија 13-2), превод МАС-ове студије, Нови Сад 2020.
 • Смернице за дигитализацију, Нови Сад 2020.
 • Смернице за пројекте дигитализације. За збирке и грађу у јавној својини, нарочито ону коју чувају библиотеке и архиви, превод МАС-ове студије, Нови Сад 2020.
 • Принципи доступности архивске грађе, превод МАС-овог документа, Нови Сад 2020.
 • Принципи доступности архивске грађе. Техничке смернице за управљање архивском грађом ограничене доступности, превод МАС-овог документа, Нови Сад 2020.

Када је реч о зборницима радова, Архив је у склопу своје издавачке делатности објавио једно капитално издање:

 • Усташка зверства. Зборник докумената (1941–1942), приредио Милан Кољанин, Нови Сад: Архив Војводине – Издавачка установа Епархије бачке Беседа; Бањалука: Архив Републике Српске, 2020.

 

Поред наведених публикација, 2019. године Архив Војводине је покренуо свој годишњак, односно периодичну публикацију под називом Археон (публикована су два и у припреми је трећи број), један електронски часопис (портал) и две тематске платформе у склопу којих је објављено укупно неколико десетина текстова, приказа, есеја, рецензија и других садржаја:

 • Архивум – Портал Архива Војводине, ISSN (Online) 2683-440.
 • Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину, ISSN (Online) 2620-200X
 • Платформа УГРОЖЕНА БАШТИНА, ISSN (ONLINE) 2737-9396.

 

На крају, у складу са тенденцијама дигитализације и доступности архивске грађе, Архив Војводине је у току 2020. године поставио и три тематске платформе са интерним базама података на којима презентује архивску грађу у складу са јасно дефинисаном тематиком:

 • Платформа СРЕМСКЕ ЖРТВЕ (1941–1945)
 • Платформа ЗЛОЧИНИ НАД СЛОВАЦИМА У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
 • Платформа УСТАШКА ЗВЕРСТВА
Scroll to Top