Изложбена делатност

Архив Војводине приређује и организује изложбе архивских докумената а од 2010. учествује и у националној манифестацији Ноћ музеја.

Прва изложба коју је Архив приредио Перо занесено лепотом, представљена је 1972. године у Галерији Матице српске у Новом Саду. У склопу своје изложбене делатности, Архив Војводине публикује и тематске каталоге који прате тематику архивистичких изложби. Изложбе настале у склопу основне и пројектне делатности Архива Војводине, постављају се у Галеријском простору Архива, као и у дворишном делу Архива који је током 2019. године адаптиран за потребе изложбене делатности.

Поред изложби архивске грађе реализованих и приређених од стране запослених у Архиву Војводине, Галеријски простор Архива Војводине служи и за представљање  бројних гостујућих изложби које се тематски не односе на архивистику, односно за  изложбе других културних институција, удружења уметника, као и истакнутих појединаца.

Scroll to Top